Tòa thánh bác bỏ tin cho rằng

Ðức thánh cha đã tìm cách ngăn cản

việc điều tra về nhà sáng lập

Hội Ðạo Binh Chúa Kitô

 

Tòa thánh bác bỏ tin cho rằng Ðức thánh cha đã tìm cách ngăn cản việc điều tra về nhà sáng lập Hội Ðạo Binh Chúa Kitô.

Vatican [CNA 8/4/2010] - Tòa thánh bác bỏ tin cho rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI đã tìm cách ngăn cản việc điều tra về nhà sáng lập Hội Ðạo Binh Chúa Kitô.

Trong số ra ngày thứ Năm mùng 8 tháng 4 năm 2010, tuần báo Ðức "Stern" đã viết rằng lúc còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã tìm cách "bao che" hay ngăn cản việc điều tra về đời tư của nhà sáng lập Hội Ðạo Binh Chúa Kitô là cha Marcial Maciel, người đã từng bị tố cáo có cuộc sống nước đôi.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của tuần báo Ðức nói trên.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh tuyên bố rằng thật là nghịch lý và quái gỡ khi bảo rằng Ðức hồng y Ratzinger là người đã bao che hay ngăn cản cuộc điều tra.

Cha Lombardi nói rằng "tất cả những ai theo dõi tin tức đều biết rằng chính Ðức hồng y Ratzinger là người đã có công trong việc cho mở cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan đến cha Marcial Maciel".

Cha Lombardi nhắc lại rằng chính Phòng báo chí Tòa thánh đã cho công bố một thông cáo để trình bày biện pháp do Ðức hồng y Ratzinger đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra là: cha Maciel phải chấm dứt mọi sinh hoạt công khai. Theo cha Lombardi, đây là một bằng chứng cho thấy đường lối cứng rắn của Ðức hồng y Ratzinger trong việc xử lý các vi phạm của hàng giáo sĩ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page