Ðức thánh cha kêu gọi

các tín hữu công bố Tin Mừng Phục Sinh

 

Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Roma [CNA 7/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các tín hữu công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 7 tháng 4 năm 2010 tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma, Ðức thánh cha nói rằng trong những ngày này và cho đến lễ Hiện xuống, Giáo hội cử hành mầu nhiệm Phục Sinh và cảm nghiệm niềm vui lớn lao xuất phát từ tin mừng của sự khải hoàn của Chúa Kitô trên sự dữ và cái chết.

Ðức thánh cha khẳng định: Chúa Giêsu thực sự sống lại và hiện ra với thánh Phêrô là "tin mừng" được loan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Theo Ðức thánh cha, "Phục Sinh là một biến cố tuyệt đối vĩ đại". "Ðây là hoa quả tốt đẹp và chín muồi của mầu nhiệm Thiên Chúa". Nhưng đây cũng là một sự kiện lịch sử có thật, được làm chứng và ghi lại. Ðây là nền tảng của đức tin chúng ta. Ðây là trọng tâm của niềm tin và là lý do chính tại sao chúng ta tin.

Ðức thánh cha cũng nói rằng mệnh lệnh loan báo Tin Mừng Phục Sinh được ủy thác cho những người phụ nữ cũng có giá trị đối với chúng ta. Ðức thánh cha nói: "Phải, hỡi các bạn, toàn bộ niềm tin của chúng ta được xây dựng trên việc loan báo liên tục và trung thành Tin Mừng này. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho tin mừng này một cách nhiệt thành và can đảm."

Theo Ðức thánh cha, tin mừng về sự sống mới trong Chúa Kitô phải chiếu sáng trong cuộc sống của các tín hữu Kitô.

Ðức thánh cha nói rằng Chúa Kitô phục sinh luôn ở với chúng ta và đồng hành với chúng ta trong việc rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Bằng chứng của sự hiện diện và đồng hành của Ngài chính là chúng ta hoạt động cho hòa bình, thăng tiến công lý, làm việc vô vị lợi và hy sinh với tư cách cá nhân cũng như cộng đồng.

Nhưng tiếc thay, theo Ðức thánh cha, "trong thế giới ngày nay chúng ta vẫn còn thấy quá nhiều đau khổ, quá nhiều bạo động, quá nhiều sự thiếu cảm thông. Cử hành mầu nhiệm Phục Sinh là dịp để chúng ta tái khám phá và tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Ðấng Phục Sinh đang đồng hành với những ai đang làm chứng cho Lời Ngài và thực hiện những điều kỳ diệu qua họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page