Sứ điệp của Giáo hội

vẫn luôn có tính thời sự

đối với các tín hữu Kitô Âu Châu

 

Sứ điệp của Giáo hội vẫn luôn có tính thời sự đối với các tín hữu Kitô Âu Châu.

Paris [AFP 1/4/2010] - Sứ điệp của Giáo hội vẫn luôn có tính thời sự đối với các tín hữu Kitô Âu Châu.

Trên đây là kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố trên nhựt báo công giáo Pháp "La Croix" trong số ra ngày thứ Năm mùng 1 tháng 4 năm 2010. Theo cuộc thăm dò, gần 2 phần 3 các tín hữu Kitô Âu Châu nghĩ rằng các giá trị và sứ điệp của Giáo hội vẫn luôn có tính cách thời sự.

Cuộc thăm dò do Viện "Ifof" thực hiện tại Pháp, Ðức, Ý, Tây Ban Nha và Anh Quốc hồi tháng 3 năm 2010.

Nhìn chung, 61 phần trăm những người được hỏi nói rằng "các giá trị của Kitô giáo luôn có tính thời sự". 51 phần trăm những người được thăm dò cho rằng mọi tôn giáo đều có giá trị. Ðây là ý kiến nổi bật tại Pháp. Trong khi đó chỉ có 34 phần trăm người Anh đồng quan điểm này.

Theo 69 phần trăm những người hỏi, "các tín hữu Kitô và các Giáo hội không biết thông truyền sứ điệp và nói với các thế hệ trẻ". Ðây cũng là ý kiến của đa số người Pháp. Chỉ có 37 phần trăm người Ý nghĩ như thế.

Về những ưu tiên của các Giáo hội Kitô trong thế kỷ 21, 44 phần trăm những người được thăm dò ý kiến trả lời rằng các Giáo hội cần phải ưu tiên hoạt động cho hòa bình thế giới. 41 phần trằm nói đến cuộc chiến chống lại nghèo đói ngay tại nước mình. 30 phần trăm mong rằng các Giáo hội sẽ hoạt động để có nhiều công lý hơn trên thế giới và 20 phần trăm nói rằng Giáo hội phải làm cho mọi người biết sứ điệp của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page