Thứ Năm Tuần Thánh

tại nhà thờ Mộ Thánh

 

Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà thờ Mộ Thánh.

Gierusalem [Zenit 1/4/2010] - Sáng thứ Năm mùng 1 tháng 4 năm 2010, cùng với khoảng 2 trăm linh mục đồng tế, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Gierusalem đã chủ sự Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc ly tại nhà thờ Mộ Thánh.

Cũng như mọi năm, vì tình hình đặc biệt tại Mộ Thánh, thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly và Lễ Dầu được nhập lại làm một. Trong thánh lễ, đặc biệt nhân năm Linh mục, Ðức thượng phụ Twal mời gọi các linh mục lập lại lời cam kết của mình với Chúa Kitô. Lập lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, Ðức thượng phụ đã rửa chân cho 6 chủng sinh của đại chủng viện Beit Jala và 6 tu sĩ dòng Phanxico.

Trong bài giảng, Ðức thượng phụ Gierusalem nhấn mạnh đến món quà của thiên chức linh mục đối với Giáo hội và thế giới. Ngài trích lời của thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, quan thầy của mọi linh mục: "không có chức linh mục, chúng ta sẽ không có Chúa ở với chúng ta". Và trích lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức thượng phụ nói: "không có chức linh mục, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô trở nên vô ích".

Nhắc đến các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục hiện đang được báo chí thế giới khai thác, Ðức thượng phụ Twal nói rằng những sự kiện đáng tiếc này chứng minh rằng chúng ta đang mang trong mình một kho tàng vô giá nhưng đặt trong những bình sành không có giá trị. Như thế, sức mạnh phi thường không đến từ chúng ta mà là từ Chúa. Nhìn nhận những yếu đuối, bất toàn và giới hạn của chúng ta là bước đầu tiên và lớn lao nhứt trên con đường tiến bộ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page