Ðức thánh cha nói rằng

sự sống vĩnh cửu

bắt đầu trong trần thế này

 

Ðức thánh cha nói rằng sự sống vĩnh cửu bắt đầu trong trần thế này.

Roma [Asianews 1/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng sự sống vĩnh cửu bắt đầu trong trần thế này.

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh ngày mùng 1 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly tại vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano ở Roma. Trong thánh lễ, ngài giải thích ý nghĩa của nghi thức tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể.

Trong thánh lễ, Ðức thánh cha đã rửa chân cho 12 linh mục và đón nhận tiền dâng cúng để tái thiết chủng viện tại Port au Prince, Haiti.

Trong bài giảng, Ðức thánh cha chú giải lời của Chúa Giêsu được Tin mừng theo thánh Gioan ghi lại: "sự sống vĩnh cửu là chúng biết Cha là Thiên Chúa chân thật và duy nhứt và Giêsu Kito, mà Cha đã sai đến".

Ðức thánh cha nói: "Ai cũng muốn được sống đời đời. Chúng ta khao khát một sự sống đích thực, đày đủ, toàn diện, đày hân hoan. Nỗi khao khát được sống này đồng hiện hữu với sự đối kháng chống lại sự chết, vốn không thể tránh né được. Khi Chúa Giêsu đề cập đến sự sống vĩnh cửu, Ngài muốn nói đến sự sống thật, một sự sống đáng sống. Ngài không chỉ nói đến sự sống sau cái chết. Ngài nói đến sự sống đích thực, một cuộc sống sung mãn và như thế không bị hủy diệt bởi sự chết, nhưng là có thể và phải bắt đầu ngay trong trần thế này. Chỉ khi nào chúng ta học sống đích thực, chỉ khi nào chúng ta học sống sự sống mà cái chết không thể cất đi, thì lúc đó lời hứa về sự vĩnh cửu mới có ý nghĩa. Nhưng điều đó xảy ra như thế nào? Ðâu là sự sống đích thực và vĩnh cửu mà sự chết không thể chạm tới?"

Ðức thánh cha khẳng định rằng giải đáp của câu hỏi trên đây nằm trong lời của Chúa Giêsu: "sự sống vĩnh cửu là chúng biết Cha và Giêsu Kito, người mà Cha đã sai đến". Theo Ðức thánh cha, sống là quan hệ. Không ai tự mình có sự sống và chỉ sống cho mình. Chúng ta có sự sống là nhờ người khác và trong quan hệ với người khác. Nếu đây là một quan hệ trong chân lý và tình yêu, trong trao ban và nhận lãnh, thì mối quan hệ này sẽ làm cho sự sống được sung mãn và tốt đẹp. Nhưng cũng chính vì thế mà khi mối quan hệ bị sự chết phá hủy, nó làm cho chúng ta đau khổ. Ðức thánh cha nói: "Chỉ có mối quan hệ với Ðấng là Sự Sống mới có thể gìn giữ cho cuộc sống của tôi không bị chìm ngập trong sự chết, mới có thể đưa tôi đi qua thác lũ của sự chết một cách an toàn".

Trong Thánh lễ làm phép dầu sáng thứ Năm mùng 1 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định rằng các tín hữu Kitô không chinh phục bằng gươm giáo, mà bằng Thánh Giá. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô chống lại bất công và chiến đấu cho sự thật. Ngài nói rằng, các tín hữu Kitô phải noi gương can đảm của các vị tử đạo tiên khởi để "không chấp nhận bất công được hợp thức hóa thành luật" như việc phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page