Gẫm đàng Thánh giá

là dịp để đi vào cốt lõi của niềm tin

 

Gẫm đàng Thánh giá là dịp để đi vào cốt lõi của niềm tin.

Roma [Zenit 31/3/2010] - Ðức hồng y cựu giám quản Giáo phận Roma nói rằng các bài suy niệm trong gẫm đàng Thánh giá là dịp để đi vào cốt lõi của niềm tin chúng ta.

Tối thứ Sáu tuần thánh mùng 2 tháng 4 năm 2010, hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ tham dự tại chỗ hay qua màn ảnh truyền hình buổi gẫm đàng Thánh giá do Ðức thánh cha Benedicto XVI chủ sự tại hí trường cổ Coliseum ở Roma.

Ðức hồng y Camillo Ruini, cựu giám quản Giáo phận Roma, đã được Ðức thánh cha ủy thác cho việc biên soạn các bài suy niệm trong buổi gẫm đàng Thánh giá.

Trong một bài phỏng vấn trên báo Người Quan Sát Roma và đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Ruini giải thích rằng sau khi đọc lại bốn sách Tin Mừng, ngài thấy cần phải diễn tả một cách đơn sơ những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu và ý nghĩa của biến cố ấy.

Ðức hồng y cựu giám quản Giáo phận Roma khẳng định rằng ngài đã được hướng dẫn bởi một câu trong phần mở đầu của Hiến Chế "Vui Mừng và Hy vọng": " thật vậy, mầu nhiệm của con người chỉ thực sự được làm sáng tỏ trong mầu nhiệm của Ngôi Lời Nhập Thể".

Trong các bài suy niệm của ngài, Ðức hồng y Ruini không đặc biệt đề cập đến tình hình của Giáo hội tại Ý. Ngài nói: "Những bài suy niệm ngắn của tôi về các chặng đàng Thánh giá không ám chỉ đến bất cứ vấn đề đặc thù nào, mà chỉ dựa trên bài tường thuật của Tin Mừng để làm sáng tỏ những sự phản bội vốn đè nặng một cách đặc biệt trên đôi vai và trái tim của Chúa Kitô khi Ngài vác thập giá. Ðó là sự phản bội của Giuda, sự bỏ trốn của các môn đệ trong lúc thử thách, ba lần chối bỏ của Phêrô". Và Ðức hồng y giải thích: "Cùng với Chúa Giêsu đi lại con đường thập giá, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn thẳng vào tội lỗi của mình".

Ôn lại kỷ niệm của những lần được vác Thánh giá tại Coliseum, Ðức hồng y Ruini nhắc lại gương của đức Gioan Phaolo II: mặc dù mệt mỏi vì tuổi già sức yếu, vị Giáo hoàng này cương quyết đi theo Chúa Giêsu cho đến cùng.

Ðược hỏi về những tai tiếng của những lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục, Ðức hồng y cựu giám quản Giáo phận Roma nói rằng báo chí đang có chiến dịch muốn triệt hạ uy tín của Giáo hội. Ngài nói rằng ngài rất đau khổ: đau khổ vì những lỗi phạm của con cái Giáo hội, cách riêng của các linh mục và đau khổ vì sự thù nghịch đối với Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page