Tưởng niệm 5 năm ngày qua đời

của đức Gioan Phaolo II

 

Tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của đức Gioan Phaolo II.

Vatican [AFP 29/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI vinh danh đức Gioan Phaolo II nhân ngày lễ giỗ lần thứ 5.

Trong thánh lễ tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của đức Gioan Phaolo II hôm thứ Hai 29 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha đã gọi vị tiền nhiệm của ngài là một con người có "đức tin vững mạnh như đá tảng", với "niềm hy vọng sáng chói" và với "đức ái nhiệt thành".

Ðức Gioan Phaolo II qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, nhưng năm nay (2010) ngày giỗ lại rơi vào thứ Sáu tuần thành, cho nên được dời lên ngày thứ Hai 29 tháng 3 năm 2010.

Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Hai 29 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng cuộc đời của Ðức Gioan Phaolo II đã diễn ra "dưới dấu hiệu của bác ái, khả năng tận hiến không do dự, không tính toán, không đo lường".

Theo Ðức thánh cha, động lực luôn thúc đẩy đức Gioan Phaolo II chính là tình yêu đối với Chúa Kitô, Ðấng mà ngài đã dâng hiến cả cuộc đời cho. Ðây là một tình yêu dư tràn và vô điều kiện. Chính sự kết hiệp với Chúa Kitô đã cho phép đức Gioan Phaolo II " trở thành người đồng hành với con người ngày nay".

Ðức thánh cha khẳng định rằng "bệnh tật đã không bao giờ làm suy yếu niềm tin, sự trông cậy và lòng bác ái" của Ðức Gioan Phaolo II. "Ngài đã tận hiến vì Chúa Kitô, vì Giáo hội và vì toàn thể nhân loại. Ngài đã sống đau khổ cho đến cùng vì tình yêu và với tình yêu".

Ngoài một vài lời ngỏ riêng với các tín hữu hành hương Balan, Ðức thánh cha không đá động gì đến việc tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II, được nhiều người mong đợi diễn ra càng sớm càng tốt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page