Thông Báo của Ðức Giám Mục Hưng Hóa

về việc Bổ Nhiệm

Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất

 

Thông Báo của Ðức Giám Mục Hưng Hóa về việc Bổ Nhiệm Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất.

 

Tòa Giám Mục Hưng Hóa

5 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

 

Thông Báo

 

gửi Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hưng Hoá

về Cha Gioan Maria Vũ Tất

được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá.

 

Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Tòa Thánh đã công bố việc Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI bổ nhiệm Cha Gioan Maria Vũ Tất, linh mục giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá. Chiêm niệm về sự quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử, chúng ta hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Ðức Thánh Cha, Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, và tất cả những ai đã góp phần vào công việc cần thiết cho một giáo phận rộng lớn nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và 9 tỉnh miền đồi núi Tây Bắc Việt Nam.


Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất (bên trái) tân Giám mục Phụ Tá Giáo phận Hưng Hóa, và Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương (bên phải), Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa.


Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất:

- sinh ngày 10 tháng 3 năm 1944 tại làng Bến Thôn, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội), giáo phận Hưng Hoá.

- 1955-1962: tu học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sơn Lộc, Sơn Tây.

- 1962-1966: giảng viên tiểu chủng viện Sơn Lộc.

- 1966-1990: lao động tại quê nhà, hướng dẫn các tu sinh.

- 1977-1987: học Triết học và Thần học với Ðức Cha Giuse Phan Thế Hinh (Hưng Hoá) và Ðức Cha Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng (Bắc Ninh).

- thụ phong linh mục ngày 01 tháng 4 năm 1987.

- 1987-1995: làm việc mục vụ tại giáo phận Hưng Hoá, đặc trách việc đào tạo linh mục; trong thời gian này có một năm tu nghiệp tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Hà Nội.

- 1995-1997: học Giáo luật tại Ðại học Urbaniana, Roma, tốt nghiệp cử nhân Giáo luật.

- 1997-1998: theo học Khoá Mục vụ tại Ðại học Công giáo Paris, Pháp.

- 1998-2003: trợ tá tại tòa giám mục Hưng Hoá, phụ trách mục vụ tại tỉnh Lào Cai.

- 1999-2004: giảng viên môn Giáo luật tại đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội.

- 2003-2010: chính xứ giáo xứ Bách Lộc, giáo phận Hưng Hoá.

- 2005-2010: phó giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội.

Theo Giáo luật, Giám mục Phụ tá "không có quyền kế vị" (GL 403), là người "giúp đỡ Giám mục Giáo phận lãnh đạo toàn giáo phận và thay thế ngài khi ngài vắng mặt hoặc bị ngăn trở" (GL 405, 2), "thi hành nhiệm vu của mình thế nào để có sự hiệp nhất với ngài trong tinh thần cũng như trong hành động" (GL 407,3), "phải được Giám mục Giáo phận đặt làm Tổng Ðại diện" (GL 406, 1). (Cha Phêrô Phùng Văn Tôn là Tổng Ðại diện 2). Kể từ nay, trong Thánh Lễ, xin thêm lời cầu nguyện cho "Ðức Giám mục Phụ tá Gioan Maria".

Ðược trao ban chức vụ giám mục, tuy là một vinh dự, nhưng cũng là một "chén đắng" mà Ðức Giêsu muốn trao, như đã trao cho Gia-cô-bê và Gio-an: khi bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê (x.Mt 20,20-23) hoặc chính hai người con đó (x.Mc 10,35-40) đến gặp Ðức Giêsu để xin được vinh dự "một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy", Ðức Giêsu đã khẳng định: "Chén của Thầy, các ngươi sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được". Ơn gọi ban cho một người thật là mầu nhiệm!

Thánh Lễ Truyền Chức Giám mục được dự kiến tổ chức tại Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, hồi 07g30 sáng Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2010. Xin Cộng đoàn Dân Chúa hợp ý cầu nguyện và hiệp thông chuẩn bị.

 

Sơn Tây, ngày 30 tháng 3 năm 2010

 

Antôn Vũ Huy Chương

Giám mục

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page