Một người Hồi giáo tranh đấu

để Lễ Truyền Tin được

trở thành lễ quốc khánh tại Liban

 

Một người Hồi giáo tranh đấu để Lễ Truyền Tin được trở thành lễ quốc khánh tại Liban.

Beirut, Liban [CNS 24/3/2010] - Một người Hồi giáo đã tranh đấu để Lễ Truyền Tin được trở thành Lễ quốc khánh tại Liban.

Lễ Truyền Tin, 25 tháng 3, đã được nhìn nhận là Ngày Quốc khánh tại Liban và một trong những người đã tranh đấu để Lễ này trở thành Ngày Quốc Khánh là một người Hồi giáo.

Ông Mohammed Nokkari, hiện đang giảng dạy tại phân khoa Luật và Viện nghiên cứu Hồi Giáo và Kitô giáo học tại trường Ðại học Saint Joseph ở Beirut, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng Ðức Maria là "Người Phụ Nữ trọn hảo nhứt tại thế này và muôn đời."

Trong Ngày Lễ Truyền Tin, tất cả các văn phòng chính phủ, trường học và ngân hàng đều đóng cửa. Chính phủ cũng khuyến khích các cơ sở tư nhân nên đóng cửa.

Ông Nokkari là người rất tích cực tham gia vào cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Ông cho biết: tự trong đáy tâm hồn, ông luôn nghe có tiếng nói với ông rằng Ðức Maria là người sẽ liên kết Hồi giáo và Kitô giáo lại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page