Các Ðức giám mục Peru chỉ trích

việc chính phủ phân phát

các viên thuốc có tác dụng phá thai

 

Các Ðức giám mục Peru chỉ trích việc chính phủ phân phát các viên thuốc có tác dụng phá thai.

Lima, Peru [CNA 24/3/2010] - Các Ðức giám mục Peru chỉ trích việc chính phủ phân phát viên thuốc có tác dụng phá thai.

Hồi năm 2009, Tòa bảo hiến Peru phán quyết rằng viên thuốc có tác dụng phá thai, thường được gọi là "viên thuốc sáng hôm sau", không được phép bán hay phân phát vì tác dụng phá thai của nó. Tuy nhiên, mới đây chính phủ Peru lại cho phép phân phát loại thuốc này.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ủy ban về Gia Ðình, Trẻ Thơ và Sự Sống của Hội đồng Giám mục Peru lên án hành động này của chính phủ. Tuyên ngôn cũng chỉ trích những nỗ lực của nhiều tổ chức được ngoại quốc tài trợ nhằm tranh đấu cho quyền được phá thai của phụ nữ.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Peru nói rằng những nhóm này tranh đấu cho quyền lợi của ngoại quốc chứ không phải của xứ sở. Các vị cảnh cáo rằng những nhóm này đang tìm cách thuyết phục dân chúng Peru rằng sát hại thai nhi là một hành động "tân tiến".

Sau khi cảnh cáo rằng "xã họi không thể có một nền tảng vững chắc" nếu hãm hại sự sống của những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội, Ủy ban Gia Ðình, Trẻ em và Sự Sống của Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi người dân Peru hãy đứng về phía các thai nhi và cam kết bảo vệ chúng khỏi những tấn công không ngừng của những người muốn hủy hoại chúng bằng mọi giá.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page