Ðức hồng y Camillo Ruini

được ủy thác cho việc soạn các bài

suy niệm của buổi gẫm đàng Thánh Giá

tối thứ Sáu Tuần Thánh

 

Ðức hồng y Camillo Ruini được ủy thác cho việc soạn các bài suy niệm của buổi gẫm đàng Thánh Giá tối thứ Sáu Tuần Thánh.

Roma [Zenit 24/3/2010] - Ðức Thánh cha Benedicto XVI ủy thác việc soạn thảo các bài suy niệm của buổi gẫm đàng Thánh Giá tại hí trường cổ Coliseum vào tối thứ Sáu Tuần Thánh cho Ðức hồng y Camillo Ruini.

Cũng như mọi năm, Ðức thánh cha sẽ chủ sự buổi gẫm đàng Thánh Giá vào tối thứ Sáu Tuần Thánh năm 2010.

Ðức hồng y Ruini, năm nay 79 tuổi, đã từng là giám quản giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008 và đã ba lần được đức Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.

Trong những năm gần đây, Ðức thánh cha Benedicto đã ủy thác việc soạn thảo các bài suy niệm của buổi gẫm đàng thánh giá tối thứ Sáu Tuần Thánh cho hai người Ý và 3 vị tổng giám mục Á Châu.

Buổi gẫm đàng Thánh Giá tại Coliseum đã có từ thế kỷ thứ 18, dưới thời Ðức giáo hoàng Benedicto 14, nhân dịp Năm Thánh 1750. Ðức Phaolo VI đã lập lại truyền thống này vào năm 1964.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page