Có từ 80 đến 90 phần trăm các vụ lạm dụng

tình dục xảy ra trong gia đình tại Áo

 

Có từ 80 đến 90 phần trăm các vụ lạm dụng tình dục xảy ra trong gia đình tại Áo.

Vienne, Áo quốc [Zenit 16/3/2010] - Bộ trưởng gia đình Áo nói rằng có từ 80 đến 90 phần trăm các vụ lạm dụng tình dục xảy ra trong các gia đình.

Ðược hãng tin Công giáo Áo "Katpress" trích dẫn, bà Christine Marek nói rằng lạm dụng tình dục không chỉ liên quan đến Giáo hội Công giáo; có từ 80 đến 90 phần trăm các vụ lạm dụng tình dục xảy ra trong các gia đình. Bà Marek nói: đây là một vấn đề lớn của xã hội.

Bà Claudia Bandion Ortner, bộ trưởng tư pháp Áo và bà Marek đã đề nghị tổ chức một cuộc hội thảo bàn tròn về việc lạm dụng tình dục trẻ em. Theo dự trù, cuộc hội thảo bàn tròn sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2010.

Bà Marek cho biết cuộc hội thảo sẽ qui tụ khoảng 40 chuyên gia về vấn đề này, trong đó có các bác sĩ, nhân viên y tế, đại diện các hiệp hội gia đình, các tổ chức giáo dục, đại diện của Giáo hội, bộ tư pháp và cảnh sát.

Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne, đã hoan nghênh sáng kiến trên đây. Ngài ngỏ lời cám ơn bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng gia đình Áo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page