Diễn đàn quốc tế giới trẻ tại Roma

 

Diễn đàn quốc tế giới trẻ tại Roma.

Roma [Zenit 15/3/2010] - Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 10 do Hội đồng Tòa thánh về giáo dân tổ chức 3 năm một lần sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 24 đến 28 tháng 3 năm 2010.

Sẽ có khoảng 300 bạn trẻ, được các Hội đồng Giám mục, các hiệp hội và phong trào quốc tế cử đến tham dự Diễn Ðàn.

Giải thích về chủ đề của Diễn Ðàn "Học yêu thương", Hội đồng Tòa thánh về giáo dân cho biết: "Chúng tôi sẽ tìm hiểu người trẻ có thể đáp lại ơn gọi Kitô trong hoàn cảnh xã hội hiện nay như thế nào, nhứt là trong cuộc khủng hoảng về hôn nhân và gia đình, tình trạng thiếu giáo dục và chủ nghĩa duy tương đối. Chúng tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến vẽ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, cái nhìn của kito giáo về tính dục, về thời kỳ đính hôn, chuẩn bị hôn nhân và bí tích hôn phối. Sau đó, vì có nhiều cách làm chứng cho tình yêu của Chúa Kito, nhiều người sẽ làm chứng về các ơn gọi khác nhau trong Giáo hội như đời sống tu trì, chức linh mục, sự dấn thân xã hội và chính trị".

Diễn Ðàn cũng sẽ cho phép các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới "sống một cách cụ thể chiều kích Giáo hội xuyên qua cầu nguyện, cử hành các bí tích và hành hương đến các linh địa ở Roma."

Cha Eric Jacquinet, đặc trách phân bộ giới trẻ của Hội đồng tòa thánh về giáo dân, mời gọi các bạn trẻ hãy đọc sứ điệp của đức thánh cha nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay.

Phân bộ giới trẻ của Hội đồng Tòa thánh giáo dân được đức thánh cha Gioan Phaolo II thiết lập năm 1986. Ðối với tòa thánh, phân bộ này là "tiếng nói của giới trẻ, là khí cụ để gây ý thức nơi các bộ khác trong Giáo triều về mục vụ và những vấn đề của giới trẻ, cũng như là trung tâm thông tin về các hoạt động mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page