Về việc cử hành Thánh lễ

theo nghi thức tiền Công Ðồng Vatican II

 

Về việc cử hành Thánh lễ theo nghi thức tiền Công Ðồng Vatican II.

Vatican [National Catholic Register 9/3/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tòa thánh đã gởi thư trả lời một giáo phận tại Balan về một số nguyên tắc hướng dẫn việc cử hành Thánh Lễ theo nghi thức ngoại thường. Tòa thánh nhấn mạnh rằng các linh mục được tự do cử hành Thánh lễ theo nghi thức ngoại thường, tức nghi thức có trước thời Công Ðồng Vatican II.

Dạo tháng Giêng năm 2010, Ủy Ban Tòa Thánh "Ecclesia Dei" [Giáo hội của Chúa], đặc trách các mối liên lạc với Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X, đã làm sáng tỏ một loạt những câu hỏi do một giáo phận tại Balan nêu lên, liên quan đến việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức cũ.

Ðược cho công bố hồi giữa tháng Hai năm 2010, các câu trả lời của Ủy Ban "Ecclesia Dei" liên quan đến tự sắc "Summorum Pontificum" mà Ðức thánh cha Benedicto XVI đã ban hành hồi năm 2007.

Tuy nhiên, Tòa thánh nhấn mạnh rằng các câu trả lời chỉ có giá trị cho một nhóm đặc biệt, chứ không phải là những nguyên tắc chỉ đạo chung. Tòa thánh cho biết hiện đang soạn thảo những đường hướng chung dựa trên tự sắc "Summorum Pontificum".

Trong các nguyên tắc chung, có hai điểm cần được lưu ý: một là thánh lễ theo hình thức ngoại thường có thể thay thế thánh lễ theo nghi thức của Công đồng Vatican II và hai là một linh mục có thể tùy nghi công khai cử hành thánh lễ theo hình thức ngoại thường.

Ông Michael Dunnigan, chủ tịch của tổ chức có tên là "Una Voce America" [một tiếng nói tại Hoa kỳ], nói rằng câu trả lời của Ủy ban Tòa Thánh "Ecclesia Dei" tái khẳng định ý nghĩa của tự sắc "Summorum Pontificum" cũng như quyền của giáo dân và giáo sĩ muốn được cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ.

Trong câu trả lời thứ nhứt, Ủy ban Ecclesia Dei nói rằng "Tam Nhựt Vượt qua có thể được cử hành theo hình thức ngoại thường nếu bản quyền địa phương cho phép".

Câu trả lời thứ hai của Ủy ban giải thích rằng thánh lễ theo hình thức ngoại thường có thể thường xuyên thay thế thánh lễ theo nghi thức mới. Ủy ban để cho mỗi linh mục tùy theo sự khôn ngoan của mình mà quyết định. Ủy ban nhấn mạnh rằng "một nhóm "ổn định" có quyền được tham dự thánh lễ theo nghi thức cũ".

Trong câu trả lời thứ ba, Ủy ban Ecclesia Dei khẳng định rằng "một linh mục có thể tự mình quyết định công khai cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ vì lợi ích của giáo dân, kể cả những người không quen thuộc với nghi thức cũ.

Trong câu trả lời thứ tư, Ủy ban viết rằng không cần phải xử dụng lịch phụng vụ, các bài đọc hay kinh tiền tụng của Sách Lễ Roma năm 1970 để thay thế cho lịch phụng vụ, các bài đọc hay kinh tiền tụng trong Sách Lễ tiền Công đồng.

Cuối cùng, Ủy ban cũng giải thích rằng trong thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức cũ, các bài đọc phải do chính linh mục hay phó tế đọc theo như luật chữ đỏ quy định; sau đó giáo dân mới được đọc bản dịch của các bài đọc.

Theo ông Dunningan, các câu trả lời 2 và 3 trên đây không cần thiết, bởi vì ngôn ngữ của tự sắc "Summorum Pontificum" đã rõ ràng. Tuy nhiên, ông nói rằng tại Hoa kỳ cũng như Balan, các tín hữu đã từng gặp trở ngại trong việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ.

Cũng theo ông Dunningan, hai câu trả lời cuối không có tính thuyết phục lắm. Hiện nay, một tiểu ban của Ủy ban "Ecclesia Dei" đang nghiên cứu nên giữ lại phần nào của Thánh lễ theo nghi thức mới cho Thánh lễ theo nghi thức cũ. Rất có thể các vị thánh được tôn phong kể từ năm 1962 sẽ được đưa vào Sách Lễ theo nghi thức cũ. Ðiều này có nghĩa là các thánh đều sẽ được cử hành cùng ngày theo cả hai nghi thức. Ðây là điều phù hợp với lá thư của Ðức thánh cha tiếp theo tự sắc Summorum Pontificum.

Trong lá thư, Ðức thánh cha viết như sau: "Hai hình thức xử dụng nghi lễ Roma đều phong phú hóa cho nhau: các vị thánh mới và một số kinh tiền tụng mới có thể và nên được đưa vào nghi thức cũ".

Câu trả lời của Ủy ban Ecclesia Dei về các bài đọc phụng vụ xem ra cũng không quá cứng nhắc, bởi vì đã có một số cộng đồng cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ nhưng với những bài đọc trong nghi thức mới, nghĩa là bằng tiếng địa phương.

Từ lâu nay, Tòa thánh đã luôn quan tâm về sự dè dặt của các bản quyền địa phương trong việc cho phép các nhóm "ổn định" cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức cũ.

Mặc dù hiện nay nhiều nơi đã nới lỏng trong việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, nhưng Ủy ban Ecclesia Dei vẫn có chương trình soạn thảo một tài liệu để giải thích về tự sắc "Summorum Pontificum".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page