Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt bản

liên kết tỷ lệ tự tử cao tại nước này

với thịnh vượng kinh tế

 

Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt bản liên kết tỷ lệ tự tử cao tại nước này với thịnh vượng kinh tế.

Tokyo [CWN 8/3/2010] - Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt bản liên kết tỷ lệ tự tử cao tại nước này với thịnh vượng kinh tế.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo L ' Espresso, phát hành tại Ý, Ðức cha Alberto Bottari de Castello, Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt Bản, nói rằng nước này có tỷ lệ tự tử cao là vì thiếu vắng niềm tin.

Tại Nhựt bản, trung bình cứ 15 phút có một người tự tử. Trong một năm có trên 30 ngàn vụ tự tử. "Kamikaze" và "Harakiri" là những từ Nhựt bản mà thế giới biết đến nhiều nhứt.

Ðức Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt bản giải thích như sau: "Khi một tín hữu Kitô quyết định tự tử, người đó biết rằng mình đang vi phạm một luật thánh là: sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới có thể cất đi mà thôi. Người Nhựt bản bị cám dỗ tự tử không gặp trở ngại ấy. Họ không có ý niệm về tội lỗi. Họ không có gì ngoài thế giới vật chất và văn hóa của họ."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page