Tòa thánh kêu gọi quyên góp

để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa

 

Tòa thánh kêu gọi quyên góp để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa.

Vatican [CWN 8/3/2010] - Tòa thánh kêu gọi quyên góp để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa.

Trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục trên toàn thế giới, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, xin các Ðức giám mục "nỗ lực không ngừng để bảo đảm một tương lai cho các tín hữu Kitô tại chính nơi mà "tình yêu thương và nhân tính" của Thiên Chúa và là Cha đã xuất hiện".

Trong lá thư, Ðức hồng y bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương nhắc lại rằng tiền quyên góp trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm được dành cho các nhu cầu của Giáo hội tại Thánh địa.

Dòng Phanxico quản thủ Thánh Ðịa đã trình bày một danh sách gồm các dự án hiện đang được thực hiện nhờ số tiền quyên góp được trong Ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm 2009. Trong số các dự án đó có việc trùng tu Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave và những nhà thờ khác tại Gierusalem, Nazareth, Bethlehem, Betania và nhiều nơi khác.

Cuộc quyên góp cũng giúp các giáo xứ, các trường Công giáo và việc huấn luyện chủng sinh tại Thánh Ðịa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page