Ðức thánh cha kêu gọi Giáo hội

dành cho giáo dân một vai trò lớn hơn

 

Ðức thánh cha kêu gọi Giáo hội dành cho giáo dân một vai trò lớn hơn.

Roma [AFP 7/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi Giáo hội dành cho giáo dân một vai trò lớn hơn.

Hôm Chúa Nhựt mùng 7 tháng 3 năm 2010, nhân dịp viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Gioan Thánh Giá ở mạn Bắc Roma, Ðức thánh cha nói rằng cần phải có một sự thay đổi não trạng trong lòng Giáo hội, nhứt là đối với giáo dân. Theo ngài, đã đến lúc không nên xem giáo dân chỉ như "những cộng tác viên của giáo sĩ" mà phải là "những người đồng trách nhiệm" trong các hoạt động của Giáo hội. Một cái nhìn như thế sẽ cho phép tôn trọng ơn gọi và vai trò của mọi thành phần Dân Chúa.

Ngỏ lời với giáo dân hiện diện trong thánh lễ, Ðức thánh cha mời gọi các gia đình và giới trẻ loan báo Tin Mừng trong môi trường mình đang sinh sống chứ không chờ đợi người khác mang sứ điệp đến. Ðức thánh cha nói rằng người giáo dân phải là "những nhà thừa sai của Chúa Kitô đối với anh chị em của mình, tại nơi họ đang sinh sống, làm việc, học tập hay giải trí".

Ðược biết giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá được thành lập năm 1989 trong một tiệm buôn thuộc khu thương mại Nuovo Salario. Linh mục quản xứ đã cư ngụ tại đây và mãi 12 năm sau nhà thờ mới được xây cất và khánh thành vào năm 2002.

Ðức thánh cha ghi nhận rằng ngay từ lúc khai sinh, giáo xứ này đã dấn thân vào các phong trào và cộng đồng giáo hội mới để thực thi một hình thức truyền giáo mới. Ngài khuyên giáo dân hãy tiếp tục tiến bước trong hướng đi này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page