Ðức thánh cha chia buồn

với gia đình các nạn nhân

của trận bão Xynthia tại Pháp

 

Ðức thánh cha chia buồn với gia đình các nạn nhân của trận bão Xynthia tại Pháp.

La Rochelle, Pháp [AFP 3/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chia buồn với gia đình các nạn nhân của trận bão Xynthia tại Pháp.

Hôm thứ Tư mùng 3 tháng 3 năm 2010, một điện tín chia buồn của Ðức thánh cha đã được đọc trong nhà thờ chính tòa La Rochelle, nhân một thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân do Ðức cha Bernard Housset chủ tọa.

Ðiện văn của Ðức thánh cha do Ðức hồng y Tarcisio Bertone gởi cho Ðức cha Housset có đoạn viết như sau: "Ðược tin trận bão dữ dội thổi qua nhiều vùng tại Pháp khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, Ðức thánh cha Benedicto XVI chia buồn với gia đình các nạn nhân và bảo đảm sự gần gũi của ngài với mọi người".

Ðược biết, trận bão Xynthia đã làm thiệt mạng 12 người tại vùng Vendée và Charente Maritime. Trên toàn quốc, có tất cả 52 người chết vì trận bão.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page