Trưởng ban phụng vụ Tòa thánh nói rằng

Ðức thánh cha không hề có ý cải tổ Phụng Vụ

 

Trưởng ban phụng vụ Tòa thánh nói rằng Ðức thánh cha không hề có ý cải tổ Phụng Vụ.

Roma [CWN 3/3/2010] - Trưởng ban Phụng Vụ Tòa thánh nói rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI đề nghị chứ không hề ra lệnh thay đổi phụng vụ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Báo "The National Catholic Register" ấn hành tại Hoa kỳ, Ðức ông Guido Marini, trưởng ban Phụng Vụ Tòa Thánh, cho biết: Ðức thánh cha sẽ mạnh mẽ khuyến khích một số thực hành như quỳ gối rước lễ, đón nhận Mình Thánh Chúa bằng lưỡi, đặt thánh giá vào trọng tâm của bàn thờ cũng như cử hành thánh lễ quay lưng xuống giáo dân. Nhưng theo Ðức ông Marini, đây chỉ là những đề nghị mà thôi.

Ðức ông trưởng ban phụng vụ của Tòa thánh nhấn mạnh rằng những thay đổi phụng vụ cần phải diễn ra một cách có hệ thống, chứ không nên làm theo ngẫu hứng.

Ðề cập đến thánh lễ bằng tiếng La tinh theo nghi thức có trước thời công đồng Vatican II, Ðức ông Marini giải thích rằng theo ý của Ðức thánh cha, cần phải đón nhận cả hai hình thức cử hành Thánh Lễ trong nghi lễ Roma một cách "bình thản", nghĩa là xem cả hai đều thuộc về đời sống Giáo hội và không một nghi thức nào là nghi thức duy nhứt của Giáo hội, mà trái lại có thể bổ túc và phong phú hóa cho nhau.

Nhà phụng vụ của Tòa thánh tránh không nói đến "việc cải tổ" đối với công cuộc cải tổ của Công Ðồng Vatican II. Ðức ông Marini khẳng định rằng những đề nghị của Ðức thánh cha không hề là một bước thối lui đối với công cuộc cải tổ phụng vụ của Công Ðồng Vatican II.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page