Tòa thánh ủng hộ việc thành lập

một tổ chức của Liên hiệp quốc

chuyên bảo vệ người dân trong các thiên tai

 

Tòa thánh ủng hộ việc thành lập một tổ chức của Liên hiệp quốc chuyên bảo vệ người dân trong các thiên tai.

Roma [AFP 2/3/2010] - Tòa thành ủng hộ việc thành lập một tổ chức của Liên Hiệp Quốc chuyên bảo vệ người dân trong các thiên tai.

Trong bài xã luận viết về các thiên tai trong số ra hôm thứ Ba mùng 2 tháng 3 năm 2010, báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, đã khẳng định rằng "ngày nay cộng đồng thế giới có đủ kỹ thuật để đương đầu với các thiên tai". Do đó, báo này ủng hộ việc thành lập một tổ chức gồm một đội ngũ mà báo này gọi là "các chiến sĩ mũ đỏ" có thể được động viên tức khắc để đương đầu với các thiên tai.

Mới đây, tổng thống Haiti, ông René Preval đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc thành lập một tổ chức "gồm những chiến sĩ mũ đỏ để bảo vệ người dân mỗi khi xảy ra thiên tai".

Theo báo Người quan sát Roma, với tổ chức này, Liên hiệp quốc có thể xác định những thể thức can thiệp và bảo đảm việc phối hợp công tác cứu trợ, bởi vì luôn có bất ổn và hỗn loạn trong những giờ đầu tiên khi vừa xảy ra thiên tai.

Báo này viết rằng kinh nghiệm xảy ra tại Haiti và Chile cho thấy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ mới có thể đương đầu với những hậu quả của thiên tai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page