Ðức Thánh Cha kết thúc

tuần tĩnh tâm Mùa Chay

 

Ðức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay.

Vatican (SD 27-2-2010) - Lúc 9 giờ sáng 27-2-2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay.

Ðức Thánh Cha đã ứng khẩu nhân danh mọi người cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là cha Enrico Dal Covolo, dòng Don Bosco, và ngài nhận xét rằng "Cha đã trình bày cho chúng tôi 5 mẫu gương linh mục, bắt đầu là thánh Ignatio thành Antiokia cho đến Ðức Giáo Hoàng yêu quí Gioan Phaolô 2. Qua đó, chúng tôi thực sự tái nhận thức thế nào là linh mục, luôn trở thành linh mục, và cha đã nhấn mạnh rằng sự thánh hiến hướng về sứ mạng, và nhắm trở thành sứ mạng. Trong những ngày này, với ơn phù trợ của Chúa, chúng tôi đã đào sâu sự thánh hiến của mình, và giờ đây, với một lòng can đảm mới mẻ, chúng ta thi hành sứ mạng của mình".

Trước đó, Ðức Thánh Cha ghi nhận một ý tưởng nền tảng thường được vị giảng tĩnh tâm nhắc tới, đó là lời nguyện của vua Salomon: "Xin Chúa ban cho con một con tim lắng nghe Chúa". Ðây thực là một điều tóm tắt toàn thể nhân sinh quan Kitô giáo: con người không hoàn hảo tự nơi mình, con người cần có quan hệ, cần được ở trong tương quan. Con người cần lắng nghe người khác, nhất là lắng nghe Thiên Chúa. Chỉ như thế con người mới biết và trở thành chính mình".

Cha Enrico Dal Covolo, 59 tuổi, thỉnh nguyện viên các án phong thánh của gia đình dòng Don Bosco và là giáo sư văn chương Kitô giáo tại Ðại học Giáo Hoàng Salesiana ở Roma, chuyên về các Giáo Phụ. Cha là Linh Mục đầu tiên được Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 ủy thác nhiệm vụ giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma.

Trong những năm qua, Ðức Thánh Cha thường ủy cho một vị Hồng Y, và vị giảng tĩnh tâm năm qua là Ðức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Tuy nhiên, trong năm Linh Mục này, ngài muốn chọn một linh mục. Cha Dal Covolo cũng từng là cố vấn của Bộ giáo lý đức tin từ năm 2002 và đã cộng tác với Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger trong 3 năm trời. Trước đó, năm 2000, cha đã được vị Giáo Hoàng tương lai mời giảng tĩnh tâm cho Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Trong những ngày tĩnh tâm: ban sáng lúc 9 giờ có kinh sáng và bài suy niệm thứ I, tiếp đến lúc 10 giờ 15 có kinh giờ ba và bài suy niệm thứ II. Ban chiều lúc 5 giờ có bài suy niệm thứ III, sau đó là kinh chiầu và chầu Mình Thánh Chúa. (SD 27-2-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page