Các Ðức giám mục Ấn độ kêu gọi

chú trọng đến mục vụ cho giới trẻ

 

Các Ðức giám mục Ấn độ kêu gọi chú trọng đến mục vụ cho giới trẻ.

Guwahati [Asianews 25/2/2010] - Các Ðức giám mục Ấn Ðộ kêu gọi chú trọng đến mục vụ cho giới trẻ.

Trong bài diễn văn khai mạc một phiên họp của các Ðức giám mục địa phương tại Guwahati, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, nói rằng giới trẻ là hy vọng của ấn độ và thế giới. Tuy nhiên, theo Ðức hồng y Gracias, ngày nay nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ đang bị đe dọa: nhiều người bị lôi kéo theo của cải vật chất.

Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai nói rằng Giáo hội tại Ấn độ đã đưa ra nhiều sáng kiến mục vụ quan trọng, tuy nhiên lại quên lãng giới trẻ. Theo ngài, các thế hệ trẻ ngày nay có nhiều tài năng, giàu lòng quảng đại, kiên nhẫn và có lý tưởng. Ngày nay, khi nạn tham nhũng đang làm bại hoại mọi lãnh vực của xã hội, Giáo hội cần phải tin tưởng nơi giới trẻ để thay đổi xã hội. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ngày nay chỉ biết quan tâm đến sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống. Các giá trị Kitô có thể bị khinh thường.

Về phần mình, trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Thomas Menamparampil, Tổng giám mục Guwahati cho biết: "khoảng 47 phần trăm dân số Ấn Ðộ đang trong độ tuổi dưới 20. Trong vòng năm năm nữa, tỷ lệ này có thể tăng lên 65 phần trăm. Giới trẻ Ấn độ sẽ là một nguồn nhân lực chính cho thế giới về đời lẫn đạo. Do đó, cần phải huấn luyện giới trẻ để họ phát huy tiềm năng của mình. Ðức tổng giám mục Guwahati nói: "Nếu họ được trang bị bằng những kỹ năng đúng đắn, có động lực và tinh thần, họ có thể thay đổi không những Ấn Ðộ mà còn cả thế giới nữa".

Cũng như Ðức hồng y phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, Ðức cha Menamparampil cũng kêu gọi đề cao cảnh giác trước hiện tượng giới trẻ ngày nay chạy theo của cải vật chất và óc hưởng thụ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page