Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi đẩy mạnh cuộc cải tổ y tế

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi đẩy mạnh cuộc cải tổ y tế.

Washington [CWN 25/2/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi các lãnh tụ Quốc hội nước này đẩy mạnh cuộc cải tổ y tế đích thực nhằm bảo vệ sự sống, phẩm giá, lương tâm và sức khỏe của mọi người dân.

Trong một lá thư gởi cho các lãnh tụ Quốc hội, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ một lần nữa kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật cải tổ y tế. Lá thư không nhắc tới bất cứ một điểm đặc biệt nào trong luật cải tổ y tế. Tuy nhiên, lá thư của các Ðức giám mục Hoa kỳ xuất hiện vào lúc tổng thống Barack Obama triệu tập một "cuộc họp thượng đỉnh" các lãnh tụ Quốc hội để kêu gọi thông qua luật cải tổ y tế của ông, vốn vẫn còn duy trì điều khoản cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Tuy không trực tiếp bàn đến chương trình cải tổ của tổng thống Obama, các Ðức giám mục Hoa kỳ vẫn nhấn mạnh đến việc bênh vực sự sống.

Lá thư đề ngày 24 tháng 2 năm 2010 mang chữ ký của Ðức hồng y Daniel DiNardo, chủ tịch Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống, Ðức cha John Wester, chủ tịch Ủy ban di dân và Ðức cha William Murphy, chủ tịch Ủy ban công lý và phát triển nhân bản nội địa.

Trong một đoạn, các vị đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ tuyên bố như sau: "Là mục tử và thầy dạy, chúng tôi tin rằng một cuộc cải tổ y tế đích thực phải bảo vệ sự sống và phẩm giá con người từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên, chứ không phải để đe dọa, nhứt là những thành phần không có tiếng nói và dễ bị tổn thương" trong xã hội. Theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, "luật y tế phải tôn trọng lương tâm của những người đóng thuế, những người cung cấp bảo hiểm, những người mua bảo hiểm và mọi người, chứ không phải để chà đạp" lương tâm con người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page