Mặc dù có sự chống đối mãnh liệt

của Giáo hội Công giáo

Quốc hội Tây Ban Nha vẫn thông qua

luật nới lỏng việc phá thai

 

Mặc dù có sự chống đối mãnh liệt của Giáo hội Công giáo, Quốc hội Tây Ban Nha vẫn thông qua luật nới lỏng việc phá thai.

Madrid, Tây Ban Nha [AFP 24/2/2010] - Mặc dù có sự chống đối mãnh liệt của Giáo hội, Quốc hội Tây Ban Nha vẫn thông qua luật nới lỏng việc phá thai.

Hôm thứ Tư 24 tháng 2 năm 2010, luật nới lỏng việc phá thai đã được Thượng Viện Tây Ban Nha thông qua.

Với 132 phiếu thuận, 126 phiếu chống và một phiếu trắng, Thượng Viện Tây Ban Nha đã thông qua bản văn của dự luật được chính phủ xã hội dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero soạn thảo. Luật này sẽ có giá trị trong vòng bốn tháng nữa.

Cũng như tại phần lớn các nước Âu Châu khác, luật mới này thiết lập điều được gọi là "tự ý ngưng mang thai". Ðây là một ý niệm chưa hề có trong luật pháp Tây Ban Nha.

Theo luật này, các phụ nữ có thể tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén. Luật cũng cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 22 nếu có "nguy hiểm cho sức khỏe" của thai phụ và/hay vì "những dị chứng trầm trọng của bào thai".

Dạo tháng 12 năm 2009, trong cuộc vận động cải tổ luật nới lỏng việc phá thai, các dân biểu thuộc Ðảng Xã hội đã loại bỏ khỏi dự luật một trong những điều khoản bị tranh cải nhứt là cho phép các vị thành niên 16 và 17 tuổi được tự do phá thai mà không cần có sự ưng thuận của cha mẹ hay thông báo cho cha mẹ biết. Ðể thoát khỏi sự ràng buộc này, các thiếu nữ chỉ cần nại đến bạo hành, đe dọa, áp lực, ngược đãi hay bị đuổi ra khỏi gia đình.

Luật mới vừa được Thượng viện Tây Ban Nha thông qua là một cải tổ so với luật hiện hành đã có từ năm 1985. Luật này chỉ cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp và bào thai không quá 12 tuần tuổi. Ngoài ra cũng theo luật cũ, thai phụ có thể phá thai cho đến tuần lễ thứ 22 của thời kỳ thai nghén nếu thai nhi bị dị tật hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe thể lý hay tâm lý của người mẹ. Luật này hoàn toàn không biết tới khái niệm "tự do phá thai".

Việc nới lỏng hành động phá thai do Ðảng Xã Hội Tây Ban Nha chủ trương đã gặp sự chống đối mãnh liệt của Tòa Thánh và người Công giáo Tây Ban Nha. Ngày 17 tháng 10 năm 2009, tại thủ đô Madrid, có đến hằng triệu người Công giáo tham gia cuộc tuần hành chống lại dự luật nới lỏng việc phá thai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page