Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Scotland

lên án thái độ khinh thường tôn giáo

của chính phủ Anh

 

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Scotland lên án thái độ khinh thường tôn giáo của chính phủ Anh.

Scotland [ICN 23/2/2010] - Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Scotland lên án thái độ khinh thường tôn giáo của chính phủ Anh.

Hôm thứ Ba 23 tháng 2 năm 2010, dân biểu Jim Murphy tuyên bố rằng "tôn giáo cần phải có một vai trò trong chính trị tại Anh Quốc". Phản ứng trước lời tuyên bố này, Ðức hồng y Keith O'Brien, Giáo chủ Giáo hội Scotland nói rằng cần phải nhìn nhận vai trò của đức tin và tôn giáo trong xã hội. Tuy nhiên, ngài nhận xét rằng trong thập niên qua, chính phủ Anh đang mở một cuộc tấn công có hệ thống và liên tục vào các giá trị của gia đình.

Ðức hồng y O'Brien nói rằng đây là lời tố cáo mà ngài đã nói thẳng với thủ tướng Gordon Brown hồi năm 2008. Nhưng ngài nói rằng từ đó cho đến nay ngài không thấy có bất cứ thay đổi nào.

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Scotland đặc biệt nhắc tới việc Giáo hội và các cộng đồng Kitô khác đã lên tiếng phản đối việc chính phủ đưa ra luật cho phép thử nghiệm và phá hủy các phôi thai người. Nhưng chính phủ đã không màng tới tiếng nói của các Giáo hội.

Ðức hồng y O' Brien cũng đề cập tới luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Các Giáo hội cũng đã lên tiếng phản đối. Nhưng chính phủ cũng không màng tới tiếng nói của các Giáo hội. Và đặc biệt, để đương đầu với nạn phá thai ngày càng gia tăng, chính phủ cũng không đếm xĩa đến lời cảnh cáo của các Giáo hội.

Và gần đây, khi đưa ra dự luật bình đẳng để hạ giảm tự do tôn giáo, chính phủ cũng làm ngơ trước các quan ngại của các Giáo hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page