Trang mạng của

Hội đồng Giám mục Việt nam

yêu cầu các cơ quan truyền thông nhà nước

nói lại cho đúng

 

Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt nam yêu cầu các cơ quan truyền thông nhà nước nói lại cho đúng.

Việt nam [WHD 23/2/2010] - Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt nam gọi tắt là WHD đã lên tiếng yêu cầu một số cơ quan truyền thông nhà nước nói lại cho đúng về chuyện Hội đồng Giám mục Việt nam chúc tết Mặt trận tổ quốc Việt nam.

Theo bản tin đề ngày 23 tháng 2 năm 2010, Trang Mạng của Hội đồng Giám mục Việt nam cho biết: Thông Tấn Xã Việt nam và Trang điện tử của Ðảng cộng sản Việt nam loan tin rằng "Hội đồng Giám mục Việt nam chúc mừng Mặt Trận tổ quốc Việt nam nhân dịp Năm Mới ngày 29 tháng Giêng" năm 2010.

Cả hai bản tin đều viết nguyên văn như sau: "Thừa ủy quyền của Hội đồng Giám mục Việt nam, linh mục Nguyễn Khắc Quế, Quản hạt Thanh Oai, Giáo phận Hà nội cảm ơn sự quan tâm của Mặt Trận Tổ quốc Việt nam đối với đồng bào Công giáo cả nước nói chung và Hội đồng Giám mục Việt nam nói riêng".

Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt nam đã tìm hiểu và được biết: linh mục Nguyễn Khắc Quế, Quản hạt Thanh Oai, thuộc Tổng giáo phận Hà nội không hề được Hội đồng Giám mục Việt nam ủy nhiệm về bất cứ sự vụ nào liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt nam, kể cả việc chúc Tết Mặt Trận Tổ Quốc Việt nam ngày 29 tháng Giêng năm 2010.

Sở dĩ Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt nam phải tìm hiểu vụ việc là bởi vì có độc giả thắc mắc tại sao Trang Mạng đã không đăng tin nói trên.

Bản tin của Trang Mạng Hội đồng Giám mục Việt nam khẳng định rằng Trang Mạng "trả lời cho quý độc giả đã nêu thắc mắc được rõ. Ðồng thời cũng yêu cầu những người có trách nhiệm trong hai cơ quan thông tấn trên phải có trách nhiệm đính chính, nói lại cho đúng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page