Các Ðức giám mục Pháp

và việc đào sâu Công đồng Vatican II

 

Các Ðức giám mục Pháp và việc đào sâu Công đồng Vatican II.

Paris, Pháp [La Croix 22/2/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Vào giữa lúc Giáo hội đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Ðồng Vatican II và tại Roma đang diễn ra các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X, thì tại Pháp, Giáo hội quyết tâm đào sâu việc học hỏi Giáo Huấn của công đồng này.

Hằng năm, vào mỗi dịp Mùa Chay, Tổng giáo phận Paris thường tổ chức các buổi thuyết trình tại vương cung thánh đường Ðức Bà Paris. Năm 2010, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, chọn Công Ðồng Vatican II làm đề tài cho các bài thuyết trình của các diễn giả. Trong bài thuyết trình hôm 19 thứ 2 vừa qua, đức cha Eric de Moulins Beaufort, giám mục phụ tá tổng giáo phận Paris, đã giải thích về kiểu nói "dấu chỉ thời đại" được nói đến rất nhiều kể từ thời Công đồng Vatican II.

Cũng trong tinh thần này, khóa huấn luyện thường niên dành cho các đức giám mục diễn ra tại thành phố Albi, miền Nam nước Pháp, cũng chọn công đồng Vatican II làm đề tài.

Ðức cha Pierre Marie Carré, Tổng giám mục Albi, chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Pháp, đồng thời là người đứng ra tổ chức khóa huấn luyện thường niên năm 2010, cho biết: đề tài Công Ðồng Vatican II đã được các tham dự viên của khóa huấn luyện năm trước đề ra. Trong hai ngày học hỏi, 60 giám mục Pháp sẽ thảo luận về việc kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng. Nhưng quan trọng hơn cả, các ngài sẽ suy tư về những sáng kiến mà các ngài sẽ đề ra cho việc cử hành".

Vì là một khóa học hỏi cho nên sau khóa học, các Ðức giám mục Pháp sẽ không đưa ra một văn kiện chung kết nào.

Theo các Ðức giám mục Pháp, các cuộc thảo luận giữa Bộ Giáo Lý đức tin và Huynh đoàn Pio X hồi tháng 10 năm 2009 đã góp phần gia tăng tính thời sự của Công Ðồng Vatican II. Tưởng cũng nên nhắc lại: huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X do Ðức cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre người Pháp, thành lập tại Econe Thụy Sĩ là một cộng đồng không những không chấp nhận những cải tổ phụng vụ của Công Ðồng Vatican II, mà còn loại bỏ mọi giáo huấn của công đồng này.

Với chủ trương hiệp nhứt của Ðức Thánh Cha, Tòa Thánh đã cố gắng đưa huynh đoàn này trở về hiệp thông với Giáo hội bằng cách thuyết phục họ chấp nhận giáo huấn của Công đồng Vatican II, nhưng đồng thời vẫn cho phép họ tiếp tục cử hành phụng vụ theo nghi thức tiền công đồng. Các cuộc thương thuyết giữa Tòa thánh và huynh đoàn công giáo thủ cựu cho thấy tính thời sự của công đồng Vatican II.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Kathnews của Ðức, linh mục Franz Schmidberger, bề trên của cộng đồng công giáo thủ cựu tại Ðức, cho biết các đề tài được thảo luận nhiều nhứt trong cuộc gặp gỡ của tòa thánh với huynh đoàn Pio X là "phụng vụ mới, phong trào đại kết, vai trò của các tôn giáo khác, quan hệ của Giáo hội với thế giới". Tóm lại, đây là các chủ đề trọng tâm của Công Ðồng Vatican II. Người đại diện của huynh đoàn Pio X tại Ðức tuyên bố rõ ràng rằng "sự hiệp nhứt giữa Tòa thánh và Huynh đoàn" chỉ có thể có được với điều kiện là Tòa thánh phải nhìn nhận Huấn quyền có trước Công Ðồng".

Ðây chính là lý do khiến người Công giáo phải nắm bắt được giáo huấn nền tảng của Công Ðồng Vatican II. Riêng đối với các Ðức giám mục Pháp, khóa thường huấn này là cơ hội để "chăm chú đọc lại các bản văn Công Ðồng hầu có thể đón nhận giáo huấn của công đồng và giúp Dân Chúa khám phá ra chiều sâu Tin Mừng của Công Ðồng này".

Theo một thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Pháp, " Công đồng Vatican II là công đồng có nhiều văn kiện nhứt. Cần phải làm toát ra các ý tưởng chủ đạo của Công Ðồng". Theo đức cha Carré, có lẽ phải mất 3 trăm năm mới múc hết giáo huấn của Công đồng Vatican II.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Pháp giải thích: "Chẳng hạn năm 1985,Thượng hội đồng Giám mục thế giới về việc áp dụng Công đồng đã nhấn mạnh đến ý niệm "thông hiệp" trong giáo hội học của công đồng. Ngày nay, càng ngày người ta càng thấy rằng Vatican II nhấn mạnh đến việc lắng nghe tiếng Chúa, trong Kinh Thánh và Thánh Truyền cũng như trong lịch sử của toàn thể nhân loại".

Ðược nhóm họp cho đến thứ tư 24 tháng 2 năm 2010 tại trung tâm Saint Amarand ở Albi, các Ðức giám mục Pháp cũng suy tư về ý nghĩa của điều mà chân phước Gioan 23 muốn nói đến khi ngài gọi công đồng Vatican II là "Công đồng mục vụ". Theo Ðức tổng giám mục Albi, công thức này muốn nói đến một cách trình bày mới mẽ về cùng một đức tin.

Trong ngày bế mạc, các Ðức giám mục Pháp đặc biệt thảo luận về Hiến Chế "Dei Verbum" về mạc khải. Ðây là hiến chế đã được các nghị phụ công đồng bàn cải rất lâu, nhưng sau đó lại không được quan tâm nhiều và ngày nay hầu như không còn được nhắc tới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page