Tòa án Âu Châu không có quyền

phán quyết về việc cấm treo Thánh giá tại Ý

 

Tòa án Âu Châu không có quyền phán quyết về việc cấm treo Thánh giá tại Ý.

Strasbourg, Pháp [CNA 22/2/2010] - Tòa Án Âu Châu không có quyền đưa ra phán quyết về việc cấm treo Thánh giá trong các trường công lập tại Ý.

Trong một cuộc gặp gỡ hồi tuần qua tại Thụy Sĩ, 47 nước thành viên của Hội đồng Âu Châu đã cho công bố một tuyên ngôn về quyền hạn của Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc. Các nước thành viên của Hội đồng Âu Châu đã đưa ra một chính sách mới nhằm giới hạn các phán quyết của Tòa Án này đối với các truyền thống và văn hóa của các quốc gia thành viên.

Theo báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, Hội đồng Âu Châu đã nhóm họp trong hai ngày tại thành phố Interlaken, Thụy Sĩ, để thảo luận về những cải tổ liên quan đến hoạt động của Tòa Án nhân quyền Âu Châu.

Ông Carmelo Mifsu Bonnici, bộ trưởng tư pháp Malta, nói rằng tòa án nhân quyền âu châu đã không "nhậy cảm đủ" đối với những đặc điểm văn hóa thuộc về bản sắc dân tộc của các quốc gia thành viên.

Bà Maris Riekstins, bộ trưởng ngoại giao của Lithuani tuyên bố rằng Tòa án này cần phải có những phán quyết rõ ràng, chính xác và dễ hiểu cho mọi người. Ðây là điều mà bà nói rằng đã không hề có trong phán quyết liên quan đến việc treo thánh giá tại Ý.

Ðại diện của Tòa thánh cũng lên án phán quyết của tòa án và nói rằng tòa này không có thẩm quyền đối với các truyền thống của Ý.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page