Ðức tổng giám mục Dublin Ái Nhĩ Lan

kêu gọi sám hối

 

Ðức tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, kêu gọi sám hối.

Dublin [Irish Times, CWN 22/2/2010] - Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, kêu gọi sám hối.

Lên tiếng trong một nghi thức Mùa Chay nhằm để lôi kéo dân chúng trở về Giáo hội, Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, nói rằng đạo Công giáo không thể được canh tân nếu không đương đầu với sự lạm dụng mà các trẻ em vô tội phải chịu trong quá khứ. Theo ngài, trong suốt năm nay, toàn thể Giáo hội tại Dublin đang xét mình và được mời gọi sám hối.

Ðức tổng giám mục Dublin nói: "một lần nữa, trong năm nay, toàn thể giáo hội tại Dublin được mời gọi can tân bằng việc xét mình và nhìn lại kinh nghiệm của mình".

Ngài nhấn mạnh: năm nay là năm toàn thể Giáo hội tại Dublin được kêu gọi sám hối và hòa giải về những hành động lạm dụng khủng khiếp đối với trẻ em và cách thế Giáo hội giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải từ bỏ mọi cám dỗ nghĩ rằng sự canh tân trong Giáo hội có thể thực hiện được mà không cần nhìn nhận những thiệt hại đối với các trẻ em vô tội.

Nói đến ý nghĩa của Mùa Chay, Ðức cha Martin nói: "Mùa Chay là thời gian để tất cả chúng ta nhận ra trách nhiệm của mình đối với xã hội và đối với Giáo hội vốn đã để cho một tình thế như vậy xảy ra".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page