Ủy ban nhân quyền Indonesia kêu gọi

chính phủ nước này bãi bỏ

luật chống phạm thượng

 

Ủy ban nhân quyền Indonesia kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 19/2/2010] - Ủy ban nhân quyền Indonesia kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Ðược biết luật chống phạm thượng đã được ban hành tại Indonesia vào năm 1965.

Ông Ifdhal Kasim, chủ tịch Ủy ban nhân quyền Indonesia nói rằng luật chống phạm thượng tạo ra nhiều vấn đề vì nó cho phép nhà nước được can thiệp vào tôn giáo. Theo ông Kasim, không nên duy trì luật này vì nó không bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Phát biểu tại một phiên họp do Tòa bảo hiến Jakarta tổ chức hôm 17 tháng 2 năm 2010 nhằm duyệt xét lại ngành tư pháp, ông Kasim nói rằng nhà nước "nên tích cực hơn trong việc bảo vệ người có tôn giáo và tôn giáo của họ". Ông kêu gọi nhà nước hãy có hành động chống lại những người gây ra bạo động chống tôn giáo.

Theo luật chống phạm thượng tại Indonesia, những ai có hành vi phạm thượng chống lại bất cứ tôn giáo nào được chính phủ chính thức nhìn nhận đều có thể bị án tù.

Ông Kasim nói rằng chính phủ ban hành luật này chỉ để bảo vệ 6 tôn giáo được chính phủ nhìn nhận là Phật giáo, Khổng giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Công giáo và Tin lành. Những người không thuộc các tôn giáo này luôn gặp khó khăn.

Ông Kasim cho biết các tín đồ Bahai chỉ thực thi niềm tin một cách lén lút vì họ sợ bị xem như tội phạm chiếu theo luật chống phạm thượng.

Theo ông, nhà nước cần phải nhìn nhận những tôn giáo khác để các tín đồ không bị kỳ thị hay bị tấn công.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page