Số chủng sinh

trong Giáo hội hoàn vũ gia tăng

 

Số chủng sinh trong Giáo hội hoàn vũ gia tăng.

Vatican [CNA 20/2/2010] - Theo niên giám mới của Tòa thánh, con số chủng sinh trong Giáo hội hoàn vũ gia tăng.

Niên giám năm 2010 được Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh trình lên Ðức thánh cha Benedicto XVI sáng thứ Bảy 20 tháng 2 năm 2010 cho biết con số người Công giáo trên toàn thế giới hiện nay là 1 tỷ 116 triệu người, tức chiếm 17.4 phần trăm dân số thế giới. Niên giám năm 2010 đặc biệt ghi nhận sự gia tăng con số chủng sinh trên toàn thế giới. Năm 2007, con số chủng sinh trên toàn thế giới là 115,919 người; năm 2008, con số này lên đến 117,024 người. Nhìn tổng quát, con số linh mục cũng gia tăng. Năm 2000, số linh mục trên toàn thế giới là 405,178, năm 2008 con số này lên đến 409,166.

Riêng về Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ, niên giám năm 2010 của các Giáo hội tại Hoa kỳ và Canada cho thấy có sự gia tăng mạnh con số tín hữu Công giáo tại Hoa kỳ. Hiện nay tổng số người Công giáo tại nước này là 68 triệu 1 trăm ngàn người. Trong năm 2008, tỷ lệ gia tăng của Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ là 1.5 phần trăm, trong khi tỷ lệ gia tăng dân số trên toàn quốc chỉ có 0.9 phần trăm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page