Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối

việc Giáo hội Chính thống

kháng án lên tòa án Âu Châu

 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối việc Giáo hội Chính thống kháng án lên tòa án Âu Châu.

Thổ Nhĩ Kỳ [Asianews 19/2/2010] - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối việc Giáo hội Chính thống nước này kháng án lên tòa án Âu Châu để yêu cầu cho mở lại chủng viện.

Theo các nguồn tin ngoại giao tại Bruxelles, Bỉ, Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I đã làm đơn kháng cáo lên tòa án quốc tế tại Strasbourg để yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép mở lại chủng viện Halki.

Việc Ðức thượng phụ đại kết kiện lên tòa án Âu Châu không phải là một hành động mới mẽ, bởi vì ngài đã từng đưa vấn đề lên các diễn đàn quốc tế để đòi hỏi một quyền vốn đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chối bỏ trong nhiều thập niên qua.

Theo các nhà ngoại giao tại Bruxelles, điều đáng ngạc nhiên là dường như nhiều nhóm trong chính phủ cải cách của thủ tướng Erdogan đã tán thành hành động của Ðức thượng phụ. Các nhóm có chủ trương cải cách này tin rằng phán quyết của tòa án Âu Châu tại Strasbourg có tính cách cưỡng bách và như vậy có thể bẽ gẫy được sự đối kháng của phe bảo thủ trong chính phủ.

Chính phủ cải cách của ông Erdogan cũng đạt được một thắng lợi qua việc bổ nhiệm tân đại sứ bên cạnh Tòa thánh. Tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh Tòa thánh không xuất thân từ giới ngoại giao bảo thủ của nước này. Trước khi lên đường sang Roma nhậm chức, ông tân đại sứ đã viếng thăm xã giao Ðức thượng phụ đại kết. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, người ta chứng kiến một hành động như thế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page