Ðức thượng phụ đại kết đề cao

cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo

 

Ðức thượng phụ đại kết đề cao cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ [CNA 20/2/2010] - Ðức thượng phụ đại kết Constantinople đề cao cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo.

Trong một thông điệp mới nhứt, Ðức thượng phụ đại kết Constantinople Bartolomeo I, cổ võ cuộc đối thoại giữa Giáo hội Chính thống và các Giáo hội Kitô khác. Ngài than phiền về việc một số người cuồng tín không muốn chấp nhận cuộc đối thoại này. Ðặc biệt Ðức thượng phụ đại kết lên án những tin đồn thất thiệt về cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống.

Thông điệp đề ngày 21 tháng 2 năm 2010 của Ðức thượng phụ Bartolomeo I đánh dấu việc kỷ niệm chấm dứt lạc giáo về việc tôn thờ ảnh tượng.

Mở đầu bức thông điệp, Ðức thượng phụ đại kết Constantinople nói đến sự thất bại của những người cố tình dẹp bỏ, khóa miệng hay bôi nhọ Giáo hội Chính thống. Ngài khẳng định rằng Tòa thượng phụ đại kết luôn quan tâm đến việc bảo vệ và thiết lập sự hiệp nhứt của Giáo hội Chính thống để niềm tin Kitô Chính thống được tuyên xưng bằng "một tiếng nói và một con tim duy nhứt".

Theo ngài, niềm tin Chính thống cần phải được thăng tiến một cách khiêm tốn và giải thích dưới ánh sáng của từng giai đoạn lịch sử và hoàn cảnh văn hóa.

Do đó, theo Ðức thượng phụ đại kết, Giáo hội Chính thống cần phải không ngừng đối thoại với thế giới. Giáo hội Chính thông không sợ đối thoại bởi vì Sự thật không sợ đối thoại. Ngài khẳng định rằng một Giáo hội đóng kín trong chính mình không còn là "Công giáo" nữa. Cuộc đối thoại với thế giới cần phải được thực hiện trước tiên xuyên qua tất cả những người tự xưng là Kitô hữu.

Ðức thượng phụ Bartolomeo I viết: "Trước hết, với tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta phải "nói chuyện" với nhau để giải quyết các khác biệt giữa chúng ta, ngỏ hầu chứng tá của chúng ta trong thế giới có thể khả tín".

Chính với niềm xác tín đó mà từ lâu nay, Ðức thượng phụ đại kết đã tổ chức các cuộc đối thoại thần học của các Giáo hội Chính thống với các Giáo hội Kitô khác để thảo luận về những chia rẽ trong đức tin.

Theo ngài, mặc dù các cuộc đối thoại này đã đạt được nhiều thỏa thuận và có tham dự của tất cả các Giáo hội Chính thống địa phương, vẫn có những thành phần cuồng tín không muốn chấp nhận cuộc đối thoại. Họ tung ra những tin thất thiệt theo đó sắp có sự sáp nhập của Giáo hội Chính thống vào Giáo hội Công giáo.

Ngài khẳng định: nếu có sự hiệp nhứt giữa hai Giáo hội thì sự hiệp nhứt đó không do các ủy ban thần học hổn hợp quyết định, mà phải được các thượng hội đồng quyết định.

Ðức thượng phụ kêu gọi: "Hỡi các con yêu dấu trong Chúa, Chính thống giáo không cần phải có thái độ cuồng tín hay dối trá để tự bảo vệ. Ai tin rằng Chính thống giáo nắm giữ chân lý thì người đó không phải sợ đối thoại, bởi vì sự thật không bao giờ bị đối thoại hảm hại". Ngài khẳng định: "tính chính thống không tiến tới bằng bất khoan nhượng và cực đoan".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page