Ðức thánh cha sẽ tôn phong

Hiển thánh cho 6 vị Chân phước

 

Ðức thánh cha sẽ tôn phong Hiển thánh cho 6 vị Chân phước.

Roma [CWN 19/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ tôn phong Hiển thánh cho 6 vị Chân phước vào ngày 17 tháng 10 năm 2010.

Hôm thứ Sáu 19 tháng 2 năm 2010, trong một công nghị qui tụ các vị Hồng y cư ngụ tại Roma, Ðức thánh cha đã cho công bố sắc lệnh để nâng lên bàn thờ Giáo hội phổ quát 6 vị Chân phước, trong đó có nữ chân phước Mary McKillop, người Úc đại lợi và chân phước Andre Bessette, người Canada.

Nữ chân phước Mary McKillop sinh tại Úc đại lợi năm 1842 trong một gia đình di dân Tô cách Lan. Vào dòng tu, chân phước lấy tên là Mary Thánh Giá. Nữ chân phước đã lập dòng Nữ tu thánh Giuse Thánh Tâm. Ðây là dòng tu đầu tiên được thành lập tại Úc đại lợi, chuyên phục vụ người nghèo. Sự cương quyết và tinh thần độc lập của nữ chân phước đôi khi đã tạo ra nhiều cuộc xung đột với hàng giáo phẩm, đến độ nữ chân phước đã bị Ðức giám mục Adelaide ra vạ tuyệt thông. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của Ðức giáo hoàng Pio IX, công việc tông đồ của dòng mới phát triển mau lẹ. Cuộc vận động phong thánh cho nữ chân phước đã khởi sự ngay từ năm 1909 khi chân phước vừa qua đời. Năm 2009, vấn đề lại mang mầu sắc chính trị khi đương kiêm thủ tướng Úc đại lợi, ông Kevin Rudd đích thân đề cập đến việc phong thánh cho nữ chân phước McKillop trong một cuộc hội kiến với Ðức thánh cha.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Mary McKillop đã được Ðức thánh cha Gioan Phaolo II tôn phong Chân phước năm 1995 khi viếng thăm Úc đại Lợi.

Vị chân phước thứ hai đáng chú ý trong danh sách 6 vị tân hiển hiển thánh là chân phước Andre Bessette. Chân phước Bessette sinh tại Quebec, Canada, năm 1845. Ngài nhập dòng Thánh Giá năm 1872 và khấn trọn năm 1874. Chân phước vẫn giữ bậc tu huynh để phục vụ như một người giữ cửa trong nhà dòng. Nhưng sự thánh thiện của vị tu sĩ này đã lôi kéo không biết bao nhiêu người tìm đến để xin được hướng dẫn về đàng thiêng liêng. Cũng có nhiều người được phép lạ khỏi bệnh, mặc dù sư huynh Andre luôn khẳng định rằng mình không hề có bất cứ quyền năng đặc biệt nào.

Lòng kính mến đặc biệt đối với thánh Giuse nơi chân phước Andre, đã khiến dân chúng quyên góp và xây cất một nguyện đường tại Montreal, là nơi chân phước được chôn cất năm 1937.

Thày Andre đã được Ðức thánh cha Gioan Phaolo II tôn phong Chân phước năm 1982.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page