Ðức thánh cha nhắc lại

tính tối thượng của con người

 

Ðức thánh cha nhắc lại tính tối thượng của con người.

Vatican [AFP 20/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhắc lại tính tối thượng của con người, ngay cả khi bị khủng bố đe dọa.

Ðức thánh cha đã đưa ra khẳng định trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các đại diện của hàng không dân sự Ý hôm thứ Bảy 20 tháng 2 năm 2010.

Ngỏ lời với chủ tịch và nhân viên của hiệp hội hàng không dân sự toàn quốc Ý, Ðức thánh cha nói: "Trong mọi hoạt động, "vốn tư bản" đầu tiên cần bảo toàn và đánh giá cao là con người, trong sự toàn vẹn của nó".

Theo Ðức thánh cha, tôn trọng những nguyên tắc này là điều xem ra khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, vì cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như nạn khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh này, tôn trọng con người và quan tâm đến những nhu cầu của con người vẫn bảo đảm tính hiệu năng của sự phục vụ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page