Niên giám mới 2010

của Tòa Thánh

 

Niên giám mới 2010 của Tòa Thánh.

Vatican (SD 20-2-2010) - Hôm 20-2-2010, Niên Giám mới 2010 của Tòa Thánh đã được Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16.

Hiện diện tại buổi đệ trình, còn có Ðức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, Phụ tá quốc vụ khanh, Ðức Ông Vittorio Formenti, Ðặc trách Văn phòng thống kê trung ương của Giáo Hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác.

Ðức Thánh Cha nhiệt liệt cám ơn các vị đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn Niên Giám Tòa Thánh.

Theo Niên Giám mới, trong năm 2009 vừa qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 169 Giám Mục mới, thành lập thêm 8 giáo phận, 1 giám hạt và 3 địa phận diện tông tòa. Như thế, tổng số các đơn vị hành chánh của Giáo Hội Công Giáo hiện nay là 2,945, hầu hết là các giáo phận chính tòa. Số Giám Mục trên thế giới là 5,002 vị, tức là tăng thêm 56 vị so với con số công bố năm 2009.

Số tín hữu Công Giáo tính đến năm 2008 là 1 tỷ 166 người, tức là tăng thêm 19 triệu so với năm trước đó, và chiếm 17.4% trên tổng số 6 tỷ 700 triệu dân trên thế giới.

Số Linh Mục trong Giáo Hội tiếp tục gia tăng và năm 2008 có 409 ngàn 166 vị, tức là tăng thêm 1,142 linh mục so với năm trước đó. Số linh mục tại Âu Châu vẫn có tỷ lệ cao nhất với 47.1%, Mỹ châu 30%, Á châu 13.2%. Tuy nhiên, trong khi số Linh Mục tại Á, Phi và Mỹ châu gia tăng, thì số Linh Mục tại Âu Châu giảm bớt, từ 51.5 xuống còn 47.1%.

Năm 2008, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội là 117,024 thầy, tăng thêm 1,115 thầy, tức là tăng 1% với với năm trước đó.

Số nữ tu trong toàn Giáo Hội tiếp tục giảm sút. Năm 2008 chỉ còn 739 ngàn chị, tức là giảm gần 62,120 chị so với tình trạng năm 2000, tương đương với 7.8%. Số nữ tu giảm nhiều nhất tại Âu châu (-17.6%), Mỹ châu (-12.9%), Úc châu (-14.9%), trong khi đó số nữ tu gia tăng tại Phi châu (+21.2%) và Á châu (+16.4%). (SD 20-2-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page