Liên hiệp Anh Giáo

"Tiến tới trong đức tin" tại Úc đại lợi

xin trở về hiệp thông trọn vẹn

với Giáo hội Công giáo

 

Liên hiệp Anh Giáo "Tiến tới trong đức tin" tại Úc đại lợi xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Úc đại lợi [Catholic on line 18/2/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tuần lễ này là một tuần lễ lịch sử đối với Giáo hội tại Úc đại lợi và trên khắp thế giới: nhiều người Anh Giáo đã quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo "The Daily Telegraph" phát hành tại Úc đại lợi, Ðức cha David Robarts, chủ tịch của Liên Hiệp Anh Giáo có tên là "Tiến tới trong đức tin", đã khẳng định rằng các thành viên của Liên hiệp đã quyết định rằng họ không thể tiến tới trong đức tin trong Giáo hội Anh Giáo tại Úc đại lợi, bởi vì Giáo hội này không còn trung thành với đức tin.

Vị Giám mục Anh Giáo này giải thích rằng Giáo hội Anh Giáo đang xa rời đức tin và thực hành chính thống của Kitô giáo. Ðức cha Robarts hẳn muốn ám chỉ đến những quyết định gần đây của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới như truyền chức thánh cho phụ nữ, phong chức giám mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai hay nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Những quyết định trên đây của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới đã tạo ra nhiều chia rẽ trong Liên Hiệp.

Ðức cha Robarts nói: "Tại Úc đại Lợi, trong 4 năm qua, chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh, nhưng đã thất bại... Chúng tôi không còn được lắng nghe, lương tâm của chúng tôi không được tôn trọng".

Vị Giám mục chủ tịch của Liên hiệp "Tiến tới trong đức tin" nói rằng khi quyết định trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo, Liên hiệp không hề muốn thay đổi bất cứ điều gì, mà chỉ vì bị những kẻ muốn thay đổi đẩy ra bên lề mà thôi. Ngài nói: "Chúng tôi cần có những Giám mục tin điều chúng tôi tin".

Do đó, hôm Chúa Nhựt 13 tháng 2 năm 2010, Liên hiệp Anh Giáo "Tiến tới trong đức tin" tại Úc đại Lợi đã đồng thanh bỏ phiếu đón nhận lời mời gọi mà Ðức thánh cha đã tỏ bày trong tông hiến "Anglicanorum Coetibus". Liên hiệp sẽ bước thêm một bước mới để tiến tới thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Toàn bộ tiến trình thực thi những chỉ đạo của Ðức thánh cha trong tông hiến "Anglicanorum Coetibus" được đặt dưới sự hướng dẫn của đức cha Peter Elliott, được Hội đồng Giám mục Công giáo Úc đại lợi trao cho trách nhiệm giám sát việc đón tiếp người Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo.

Ðây là một biến cố lịch sử trong Giáo hội tại Úc đại lợi. Liên hiệp Anh giáo "Tiến tới trong đức tin" sẽ được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo mà vẫn tiếp tục bảo tồn các truyền thống của Anh Giáo về phụng vụ và tu đức.

Trong một lá thư gởi cho Liên hiệp Tiến tới trong đức tin, Ðức cha Ellliott đã giải thích rằng Ðức thánh cha muốn dành cho Liên Hiệp một chỗ đứng đặc biệt trong Giáo hội Công giáo. Ðức cha Elliott viết: "Hiệp nhứt trong thông hiệp, nhưng không bị hòa lẫn": đó là công thức có thể mô tả qui chế độc nhứt vô nhị và ưu biệt của những người Anh giáo gia nhập vào Giám Hạt Anh Giáo".

Ðức cha Elliott trình bày rõ ràng như sau: "là những người Công giáo hiệp thông trọn vẹn với Ðấng kế vị thánh Phêrô, anh chị em sẽ được qui tụ thành những cộng đồng riêng biệt để bảo tồn những yếu tố của việc thờ phượng, tu đức và văn hóa Anh Giáo vốn phù hợp với đức tin và luân lý Công giáo. Mỗi một giám hạt sẽ là một cơ chế tự trị cũng như một giáo phận, vừa giống một giám hạt tòng nhân vừa giống một giám hạt quân đội.

Một cách nào đó, theo đức cha Elliot, giám hạt dành cho những người Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo cũng giống như một Nghi Lễ như các Giáo hội Công giáo đông phương chẳng hạn.

Ðức cha Elliott giải thích thêm: "Anh chị em sẽ được quyền xử dụng nghi thức phụng vụ riêng của anh chị em cũng như người Công giáo cử hành phụng vụ theo nghi lễ Latinh. Ðồng thời, các vị bản quyền của anh chị em, hoặc là giám mục hoặc là linh mục, sẽ làm việc sát cánh với các đức giám mục các giáo phận thuộc nghi lễ Roma và cũng có chỗ đứng trong Hội đồng Giám mục của mỗi quốc gia hay mỗi vùng".

Ngoài Liên hiệp Tiến tới trong đức tin, còn có một số thành viên của Liên hiệp Anh giáo truyền thống và Giáo hội Anh giáo tại Úc đại lợi cũng quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Các nhóm này đã thành lập một "nhóm làm việc" được đặt dưới sự giám sát của Ðức cha Elliott và sự chỉ đạo của Tòa Thánh, để thảo luận về việc thiết lập Giám Hạt Anh Giáo tại Úc đại Lợi. Rất có thể Giám Hạt này sẽ là mẫu mực cho các giám hạt khác trên toàn thế giới.

Ðức cha Robarts nói với báo The Daily Telegraph rằng ngài vẫn luôn trân quý gia sản Anh Giáo và sẽ không để mất gia sản ấy khi tiến tới hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Sau khi Ðức thánh cha cho công bố tông hiến "Anglicanorum Coetibus", các Ðức giám mục Anh giáo tại Ebbsfleet và Richborough cũng đã kêu gọi tổ chức một Ngày cầu nguyện và suy nghĩ vào ngày thứ Hai 22 tháng 2 năm 2010. Ngày 22 tháng 2 là Ngày lễ kính ngai tòa thánh Phêrô. Ðây hẳn phải là một thời điểm lịch sử đày ý nghĩa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page