Một số học giả Công giáo

xin Ðức thánh cha nên tiến hành

việc tôn phong Chân phước

cho đức Pio XII một cách chậm rãi

 

Một số học giả Công giáo xin Ðức thánh cha nên tiến hành việc tôn phong Chân phước cho đức Pio XII một cách chậm rãi.

Washington [CNS 18/2/2010] - Một số học giả Công giáo Hoa kỳ xin Ðức thánh cha nên tiến hành một cách chậm rãi tiến trình tôn phong Chân phước cho đức Pio XII.

Trong lá thư đề ngày 16 tháng 2 năm 2010 gởi cho Ðức thánh cha Benedicto XVI, 19 giáo sư thần học và sử học nói rằng cần phải nghiên cứu nhiều hơn về triều đại của đức Pio XII.

Ðứng đầu danh sách trong các học giả ký tên vào lá thư là cha John Pawlikowski, giáo sư đạo đức học tại Liên trường thần học Công giáo ở Chicago và cha Kevin Spicer, giáo sư phụ khảo về lịch sử tại phân khoa thần học Stonellli ở Easton, bang Massachusetts.

Hôm 18 tháng 2 năm 2010, cha Pawlikowski nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng những người ký tên vào lá thư gởi cho Ðức thánh cha không có ý ngăn chặn tiến trình tôn phong Chân phước cho đức Pio XII, mà chỉ xin ngài không nên vội vã mà thôi.

Cha Pawlikowski nói rằng các học giả ký tên vào lá thư là những người chuyên môn đã nghiên cứu nhiều về cuộc sát tế người Do thái do đức quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến. Các vị chỉ muốn xin Ðức thánh cha hãy kiên nhẫn trong án phong Chân phước cho đức Pio XII.

Tưởng cũng nên nhắc lại ngày 19 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của đức Pio XII. Với sắc lệnh này, đức Pio XII được nâng lên bậc đáng kính. Ðây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong Chân phước. Quyết định của Ðức thánh cha đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi nơi người Do thái.

Ðề cập đến cuộc tranh luận xung quanh những hành động của đức Pio XII trong thời đệ nhị thế chiến và trong cuộc sát tế người Do thái, các học giả Công giáo ký tên vào lá thư gởi lên Ðức thánh cha nói rằng cần phải nghiên cứu thêm trước khi đưa ra những phán quyết chung cục về cách hành xử của đức Pio XII.

Lá thư viết: "lịch sử cần có thời gian và cái nhìn bao quát để có thể đi đến những kết luận". Các học giả Công giáo nói rằng "các cuộc nghiên cứu cho phép họ nói rằng đức Pio XII đã không đưa ra một tuyên ngôn rõ ràng, lên án một cách vô điều kiện cuộc tàn sát người Do thái tại Âu Châu".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page