Các tổ chức bác ái tại thủ đô Washington

buộc phải ngưng chương trình

cho nhận con nuôi

 

Các tổ chức bác ái tại thủ đô Washington buộc phải ngưng chương trình cho nhận con nuôi.

Washington [CNA 17/2/2010] - Các tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo tại thủ đô Washington buộc phải ngưng chương trình cho nhận con nuôi vì luật buộc phải nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Trong một tuyên ngôn mới đây, các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Washington cho biết: mặc dù các tổ chức này đã hoạt động từ 80 năm nay và có nhiều uy tín trong việc phục vụ những thành phần kém may mắn nhứt trong xã hội, chính quyền thủ đô Washington vẫn thông báo rằng vì luật buộc phải nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, cho nên các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận phải đóng cửa chương trình nhận con nuôi.

Ngày 1 tháng 2 năm 2010, các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Washington đã chuyển giao chương trình nhận con nuôi cho Trung Tâm toàn quốc Trẻ em và Gia Ðình. Việc chuyển giao gồm cả 7 nhân viên, 43 trẻ em và gia đình ruột thịt của các em cũng như 35 gia đình bảo trợ.

Ông Ed Orzechowski, chủ tịch của các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận nói rằng việc bảo dưỡng là một công tác quan trọng đối với các tổ chức bác ái trong nhiều thập niên qua. Ông nói rất lấy làm tiếc là không thể tiếp tục công tác này theo luật mới. Ông bày tỏ sự biết ơn với các nhân viên và các gia đình bảo trợ.

Hội đồng thành phố Washington đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính và đòi hỏi các tổ chức tôn giáo cũng phải cung cấp dịch vụ cho các cặp đồng tính, ngay cả khi hành động này đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của mình. Luật này không có giá trị đối với việc cử hành nghi thức tôn giáo hay những tổ chức tôn giáo không có dịch vụ công cộng.

Ông Bill Donohue, chủ tịch của Liên Minh Công giáo vì các quyền tôn giáo và dân sự, lên án gắt gao các quyết định của hội đồng thành phố Washington. Ông nói rằng chắc chắn Ðức cha Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington, một người rất nguyên tắc và khôn ngoan, sẽ không thương lượng về vấn đề này. Theo ông, những người mất mát nhiều hơn cả là các trẻ em mà Giáo hội đã từng phục vụ.

Hồi năm 2006, các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Boston cũng buộc phải đóng cửa các dịch vụ nhận con nuôi, vì không chấp nhận giao trẻ em cho các cặp đồng tính bảo dưỡng.

Tại Anh quốc, luật cũng buộc các tổ chức nhận con nuôi của Giáo hội Công giáo phải đóng cửa hoặc xóa bỏ tên Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page