Giáo triều tĩnh tâm Mùa Chay

 

Giáo triều tĩnh tâm Mùa Chay.

Vatican [CNA 18/2/2010] - Kể từ chiều ngày Chúa Nhựt 21 tháng 2 năm 2010, giáo triều sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại nguyện đường Mẹ Ðấng Cứu Thế trong nội thành Vatican.

Năm nay, linh mục giảng tĩnh tâm cho giáo triều là cha Enrico dal Covolo, dòng Salesien Don Bosco, và chủ đề của tuần tĩnh tâm là "những bài học của Chúa và Giáo hội về ơn gọi linh mục".

Tuần lễ tĩnh tâm sẽ kết thúc vào thứ Bảy 27 tháng 2 năm 2010.

Sẽ có tất cả 17 bài suy niệm và mỗi ngày sẽ có một đề tài riêng: thứ Hai là ngày dành để cầu cho ơn gọi linh mục, thứ Ba là ngày cầu cho các nhà truyền giáo và thứ Tư là ngày sám hối. Ðề tài của ngày thứ Năm là Chúa Kitô và thứ Sáu là Ðức Maria. Riêng ngày thứ Bảy được dành cho ơn gọi của các phó tế đầu tiên trong Giáo hội.

Trong suốt tuần lễ tĩnh tâm của giáo triều, sẽ không có các buổi tiếp kiến chung và riêng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page