Một nhà thần học cảnh cáo rằng

việc tôn kính di hài các thánh

có thể dẫn đến dị đoan mê tín

 

Một nhà thần học cảnh cáo rằng việc tôn kính di hài các thánh có thể dẫn đến dị đoan mê tín.

Roma [Cathnews 17/2/2010] - Một nhà thần học cảnh cáo rằng việc tôn kính di hài các thánh có thể dẫn đến mê tín dị đoan.

Ðức ông Pietro Principe, một nhà thần học và chuyên gia Kinh Thánh nổi tiếng của Tòa thánh nói rằng việc tôn kính di hài các thánh có nguy cơ thay thế niềm tin đích thực bằng sự dị đoan.

Nhà thần học này đưa ra lời cảnh cáo trên đây vào giữa lúc khách hành hương đã bắt đầu nối đuôi nhau để cầu nguyện trước hài cốt của thánh Anton Padova, một trong những vị thánh nổi tiếng nhứt của Giáo hội vào thế kỷ 13.

Ðược biết hài cốt của thánh Anton mà nhiều người cho là luôn làm phép lạ, đã được trưng bày trong một lồng kiếng tại vương cung thánh đường mang tên thánh nhân tại thành phố Padova, Ý. Việc trưng bày này đánh dấu việc di chuyển hài cốt của thánh nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng hồi tháng 2 năm 1350.

Theo Ðức ông Principe, việc trưng bày hài cốt của các vị thánh và tôn kính di hài của các ngài là một truyền thống Công giáo tốt đẹp. Tuy nhiên, nhà thần học này nói: "Ngày nay chúng ta có nguy cơ phá vở ranh giới giữa lòng sùng mộ và dị đoan".

Ðức ông Principe nói với nhựt báo Ý La Stampa rằng hiện người ta đang bị cám dỗ "lấp đày các nhà thờ trống rỗng bằng những hình thức đạo đức bình dân và thay thế niềm tin đích thực bằng các phép lạ giựt gân".

Nhà thần học này giải thích: "cầu nguyện trước di hài của một vị thánh có nghĩa là cảm tạ Chúa, là Ðấng đã hướng dẫn vị thánh trên con đường thánh thiện". Do đó, đối tượng của sự thờ kính phải là Chúa, chứ không phải là vị thánh. Các di hài không phải là yếu tố nền tảng của đức tin, mà chỉ có thể nâng đỡ niềm tin mà thôi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page