Các chính trị gia

ủng hộ hôn nhân đồng tính

không đáng gọi là Công giáo

 

Các chính trị gia ủng hộ hôn nhân đồng tính không đáng gọi là Công giáo.

Vatican [CNS 16/2/2010] - Một vị Hồng y người Ý tuyên bố rằng chính trị gia nào ủng hộ hôn nhân đồng tính không đáng gọi là người Công giáo.

Trong một bài viết với tựa đề "Hôn nhân và hôn nhân đồng tính" được báo người Quan Sát Roma đăng lại, Ðức hồng y Carlo Romano, Tổng giám mục Bologna viết rằng "không thể tự xem mình là một người Công giáo khi cách này hay cách khác xem hôn nhân đồng tính như một quyền".

Bài viết của Ðức hồng y Tổng giám mục Bologna đề ngày 14 tháng 2 năm 2010 và được phổ biến trên trang mạng của Tổng giáo phận, nhằm mục đích hướng dẫn những người Công giáo đang nắm giữ các chức vụ công quyền để họ không phải làm những chọn lựa vốn công khai đi ngược lại danh hiệu Công giáo của họ.

Ðức hồng y Romano khẳng định rằng các chính trị gia Công giáo không những phải thăng tiến công ích, mà còn phải làm sao để niềm tin, tư tưởng và các đề nghị của họ liên quan đến công ích luôn được nhứt quán.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page