Hội nghi các Ðức giám mục Mỹ Châu

 

Hội nghi các Ðức giám mục Mỹ Châu.

Ottawa, Canada [CNS 16/2/2010] - Các Ðức giám mục Mỹ Châu thảo luận về việc cứu trợ Haiti.

Khoảng 20 Giám mục từ Nam và Bắc Mỹ đã gặp nhau tại Montreal, Canada, từ ngày 8 đến 11 tháng 2 năm 2010 để thảo luận về những thách đố của chức linh mục. Nhân dịp này, các vị của đề cập đến việc tái thiết Giáo hội tại Haiti.

Ðây là cuộc gặp gỡ thường niên của các vị đại diện các Hội đồng Giám mục Mỹ Châu.

Ðức cha Douglas Crosby, Giám mục Corner Brook và Labrador, Canada, cho biết: trong cuộc gặp gỡ, các Ðức giám mục Mỹ Châu đã thảo luận với nhau về việc điều hợp các nỗ lực để tái thiết một Giáo hội đã bị tàn phá vì trận động đất.

Ðức cha Crosby, thủ quỹ của Hội đồng Giám mục Canada nói rằng các Ðức giám mục Mỹ Châu đã được thông tin đầy đủ về cái chết của nhiều linh mục, chủng sinh và tu sĩ cũng như tình trạng hư hại của các nhà thờ trong trận động đất vừa qua tại Haiti.

Ðức giám mục Corner và Labrador nói rằng các Ðức giám mục Mỹ Châu đã có được cái nhìn bao quát hơn về tình trạng Giáo hội trên thế giới, chứ không chỉ chú mục vào chương trình riêng của mình.

Ðức cha cũng cho biết: các vị đại diện của các Hội đồng Giám mục Mỹ Châu cũng đã thảo luận về cuộc bách hại Giáo hội ngày càng gia tăng tại Venezuela cũng như tình trạng khó khăn hiện nay tại Honduras, sau khi tổng thống nước này bị bãi nhiệm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page