Liên hiệp Anh Giáo Úc đại lợi

bỏ phiếu xin gia nhập vào Giáo hội Công giáo

 

Liên hiệp Anh Giáo Úc đại lợi bỏ phiếu xin gia nhập vào Giáo hội Công giáo.

Úc đại lợi [CWN 17/2/2010] - Liên hiệp Anh Giáo Úc đại lợi bỏ phiếu xin gia nhập vào Giáo hội Công giáo.

Ba tháng sau khi Ðức thánh cha ban hành tông hiến "Anglicanorum Coetibus" về việc đón tiếp những người Anh giáo muốn trở về thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, các thánh viên của Liên Hiệp Anh Giáo Úc đại lợi vốn có truyền thống gần với Công giáo đã bỏ phiếu xin được thông hiệp trọn vẹn với Tòa thánh. Liên hiệp này còn có tên là "Forward in Faith Australia" [tiến tới trong đức tin].

Ðức cha David Robarts, chủ tịch của Liên hiệp nói rằng Liên hiệp "Tiến tới trong đức tin" đón nhận với lòng biết ơn sâu xa tông hiến "Anglicanorum Coetibus" của Ðức thánh cha và chỉ đạo cho Hội đồng quốc gia tổ chức Giám hạt tại Úc đại lợi.

Vị giám mục Anh Giáo này cho biết: Liên hiệp rất vui mừng đón tiếp đức cha Peter Elliott được Hội đồng Giám mục Úc đại lợi trao cho trọng trách thiết lập Giám hạt tòng nhân tại nước này. Ðức cha Robarts cũng cho biết Ðức cha Elliott đang làm việc với một nhóm đại diện gồm các thành viên của Liên Hiệp "Tiến tới trong đức tin", Liên hiệp Anh Giáo truyền thống và Giáo hội Anh giáo tại Úc đại lợi.

Liên hiệp Anh giáo "Tiến tới trong đức tin" đã được thành lập tại Úc đại lợi năm 1999.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page