Ðức thánh cha

khai mạc mùa chay

 

Ðức thánh cha khai mạc mùa chay.

Roma [AFP 17/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khai mạc Mùa Chay bằng cuộc rước kiệu trên đồi Aventino ở Roma.

Chiều thứ Tư 17 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha đã tham dự cuộc rước kiệu trên đồi Aventino và sau đó cử hành thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina.

Trong phẩm phục màu tím, Ðức thánh cha đã cùng với các Ðức hồng y và Giám mục rước kiệu từ nhà thờ thánh Anselmo đến nhà thờ thánh Sabina. Cả hai nhà thờ đều nằm trên ngọn đồi Aventino.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nói rằng mùa chay "mời gọi chúng ta tái khẳng định việc chúng ta chọn đi theo Chúa Kitô trên con đường khiêm nhượng".

Buổi sáng cùng ngày thứ Tư 17/02/2010, trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần, Ðức thánh cha cũng đã mời gọi mọi người "hoán cải" không những chỉ bằng cách điều chỉnh lại cuộc sống, mà bằng một sự quay lại thật sự. Ngài nhấn mạnh: cần phải "lội ngược dòng"; cần phải chống lại "một lối sống hời hợt và thiếu nhứt quán".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page