Ðức Thánh Cha chủ sự

thánh lễ với nghi thức bỏ tro

 

Ðức Thánh Cha chủ sự thánh lễ với nghi thức bỏ tro.

Roma (SD 17-2-2010) - Chiều 17-2-2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ thánh Anselmo của dòng Biển Ðức tới đền thờ thánh nữ Sabina của dòng Ða Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu Mùa Chay Thánh.

Lúc 4 giờ rưỡi, Ðức Thánh Cha cùng với các Hồng Y, các tu sĩ dòng Biển Ðức và Ða Minh, đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh, các thánh vịnh Thống hối 50 và 24.

Tại Vương cung Thánh Ðường thánh Sabina, trên đồi Avventino, có từ thế kỷ thứ V, Ðức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ, cùng với nhiều Hồng Y và Giám Mục, trước sự tham dự của các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến ý nghĩa mùa chay và khẳng định rằng: "Theo Chúa Giêsu trong sa mạc mùa chay chính là điều kiện cần thiết để tham dự vào cuộc Vượt Qua, cuộc xuất hành của Chúa. Xưa kia, Adong đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng, biểu tượng sự hiệp thông với Thiên Chúa; giờ đây để trở lại tình hiệp thông ấy tức là trở lại sự sống đời đời, cần phải tiến qua sa mạc, qua thử thách đức tin. Nhưng không lẻ loi một mình, trái lại với Chúa Giêsu! Ngài luôn đi trước chúng ta và đã chiến thắng trong cuộc chiến chống ác thần. Ðó chính là ý nghĩa mùa chay, mùa phụng vụ mỗi năm mời gọi chúng ta hãy canh tân việc theo Chúa Kitô trên con đường kiêm tốn, để tham dự vào chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết".

Ðức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa việc bỏ tro trên đầu và nói rằng: "Ðây chính là một cử chỉ khiêm tốn, nói lên ý nghĩa: tôi nhìn nhận thực chất của tôi, là một thụ tạo yếu đuối, được làm bằng đất và sẽ trở về với bụi đất, nhưng thụ tạo này cũng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và trở về cùng Ngài. Ðúng vậy, tôi là bụi tro, nhưng được tình thương của Chúa yêu mến và nhào nặn, được hơi sống của Chúa làm cho sinh động, có khả năng nhìn nhận tiếng nói của Chúa và đáp lại..."

Sau khi giải thích ý nghĩa 3 bài đọc trong thánh lễ, Ðức Thánh Cha kết luận rằng: "Anh chị em thân mến, ngày nay nhân loại cũng cần hy vọng có một thế giới công chính hơn, tin rằng điều đó có thể xảy ra, mặc dù có những thất vọng do kinh nghiệm thường nhật. Bắt đầu mùa chay mới, hành trình mới trong việc canh tân tinh thần, Giáo Hội nêu rõ sự hoán cải bản thân và cộng đoàn như con đường duy nhất, không ảo tưởng, để kiến tạo xã hội công bằng hơn, trong đó tất cả đều có thể có được những gì cần thiết để sống theo nhân phẩm của mình".

Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Ðức Hồng Y Josef Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là Ðền thờ thánh Sabina, đã bỏ tro trên đầu Ðức Thánh Cha, trước khi ngài bỏ tro cho các Hồng y và một số tín hữu. (SD 17-2-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page