Hàng chục ngàn người Công giáo Brasil

cử hành lễ hội Carnival

theo cách riêng của mình

 

Hàng chục ngàn người Công giáo Brasil cử hành lễ hội Carnival theo cách riêng của mình.

Sao Paolo, Brasil [CNS 16/2/2010] - Hàng chục ngàn người công giáo Brasil cử hành Lễ Hội Carnival theo cách thế riêng của mình.

Trong bốn ngày Lễ Hội Carnival, trong khi bao nhiêu người túa ra các đường phố để nhảy múa theo điệu Samba, thì hàng chục ngàn người Công giáo Brasil tham dự các buổi tĩnh tâm.

Năm nay (2010), hằng trăm giáo phận tại Brasil và các hiệp hội kito đã tổ chức các buổi tĩnh tâm. Con số những người tham dự các buổi tĩnh tâm gia tăng đáng kể. Tại một số nơi, tĩnh tâm đã hầu như trở thành một thói quen mỗi dịp bước vào mùa chay.

Cancao Nova [bài ca mới], một phong trào thánh linh Công giáo đã qui tụ được 70 ngàn người để tĩnh tâm chỉ riêng tại bang Sao Paolo.

Ngay cả tại thành phố Rio de Janeiro là nơi diễn ra lễ hội Carnival nổi tiếng, nhiều người Công giáo cũng đã tham dự tĩnh tâm thay vì ra đường nhảy múa. Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã tổ chức 8 cuộc tĩnh tâm ở ngoại ô thành phố.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page