Ðức tổng giám mục Glasgow

chống lại dự luật trợ tử tại Scotland

 

Ðức tổng giám mục Glasgow chống lại dự luật trợ tử tại Scotland.

Scotland [ICN 15/2/2010] - Ðức tổng giám mục Glasgow, Scotland, chống lại dự luật hợp pháp hòa việc trợ tử.

Phát biểu trong thánh lễ cầu cho các nhân viên y tế hôm 14 tháng 2 năm 2010, Ðức cha Mario Conti, Tổng giám mục Glasgow khẳng định rằng dự luật cho phép hành động trợ tử là một sai lầm trên nguyên tắc, bởi vì theo nguyên tắc, tự tử là một điều sai lầm và giúp người khác tự tử cũng là một điều sai lầm.

Ðức cha Conti nhấn mạnh rằng mặc dù tự tử không còn bị xem như một hành động tội phạm, nhưng luật pháp chống lại việc trợ tử vẫn tiếp tục có giá trị. Theo ngài, công ích đòi hỏi không được phép thay đổi luật đó.

Hiệp hội y sĩ Anh và Giáo hội Tin lành Scotland cũng chống lại dự luật trợ tử.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page