Hàng triệu người đã giữ vé

xem tấm khăn liệm thành Torino

 

Hàng triệu người đã giữ vé xem tấm khăn liệm thành Torino.

Roma [CNA 16/2/2010] - Hằng triệu người đã giữ vé để xem tấm khăn liệm thành Torino.

Ðược biết tấm khăn này sẽ được triển lãm tại nhà thờ chính tòa Torino, Bắc Ý, từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 năm 2010.

Theo đài phát thanh Vatican, tính đến ngày thứ Bảy 13 tháng 2 năm 2010, đúng 70 ngày sau khi mở trang mạng về tấm khăn liệm, con số người đăng ký xem tấm khăn đã lên đúng một triệu người.

Sở dĩ con số người đăng ký thưởng lãm lên đến hàng triệu người trong một thời gian kỷ lục như thế là nhờ mạng lưới Internet. Cách đây 10 năm, nhân đại năm thánh 2000, khi tấm khăn liệm được triển lãm, chỉ có 200 ngàn người giữ vé xem. Lúc đó chỉ có 20 phần trăm đăng ký trên mạng.

Năm nay, tỷ lệ những người vào mạng để giữ chỗ lên đến 93 phần trăm. Số còn lại đăng ký qua điện thoại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page