Các Ðức giám mục Phi luật tân lên án

việc chính phủ cổ võ xử dụng bao cao su

và quan hệ tính dục thiếu trách nhiệm

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân lên án việc chính phủ cổ võ xử dụng bao cao su và quan hệ tính dục thiếu trách nhiệm.

Manila [Asianews 15/2/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân lên án việc chính phủ cổ võ việc xử dụng bao cao su và quan hệ tính dục thiếu trách nhiệm.

Ðức cha Theodore Bacon, nguyên Giám mục Novaliches, ngoại ô Manila, nêu lên câu hỏi: liệu việc quảng bá bao cao su có phải là một phương thế để phòng ngừa bệnh Sida hay chỉ là một cách để cổ võ qua hệ tính dục thiếu trách nhiệm?

Theo vị Giám mục này, chỉ có tiết dục mới có thể ngăn ngừa được bệnh dịch này.

Ðược biết, do sáng kiến của ông Eric Tayag, người đứng đầu phòng y tế và dịch bệnh Manila, chính quyền địa phương đã bắt đầu chiến dịch phân phát bao cao su hôm 13 tháng 2 năm 2010. Các nhân viên của phòng y tế Manila đã phân phát bao cao su tại các khu phố Manila và cảnh cáo dân chúng về những nguy hiểm của việc giao hợp không có bao cao su. Quyết định trên đây đã được đưa ra sau khi quốc hội nước này ngưng thảo luận về dự luật "y tế sản sinh". Từ nhiều năm nay, dự luật này hổ trợ cho việc xử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh Sida và kiểm soát dân số.

Ông Tayag nói rằng với sáng kiến này, chính phủ không phải trả đồng nào, bởi vì đã có các công ty tư nhân và công ty dược tài trợ. Ông nhấn mạnh rằng chương trình này không nhằm mục đích cổ võ ngừa thai mà chỉ muốn khuyến khích có quan hệ tính dục một cách an toàn.

Nhưng các Ðức giám mục Phi luật tân cho rằng bệnh Sida không thể được ngăn ngừa chỉ bằng việc phân phát bao cao su. Theo các ngài, bao cao su chỉ cổ võ quan hệ tình dục bất chính nơi giới trẻ mà thôi.

Cha Melvin Castro, thư ký ủy ban về sự sống gia đình của Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng chiến dịch phân phát bao cao su xem thường ý nghĩa của tính dục và tình yêu, do đó đáng bị toàn dân lên án.

Về phần mình, Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, nói rằng bao cao su và quan hệ tình dục bừa bãi không phải là phương cách để chuẩn bị cho tương lai. Ngài kêu gọi sống tiết dục và thủy chung.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page